Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 27 (3-2010)
  4. """Het digitale bouw­bedrijf is dichterbij dan u denkt """

ABC DigibouwHet digitale bouwbedrijf is dichterbij dan u denkt 2010/03.17

BedrijfsbeheerABC DigiBouw staat voor 'Aannemers begeleiden en coachen naar het digitale bouwbedrijf'. Dit project wil aantonen hoe bouwbedrijven de bestaande informatie- en communicatietechnologieën (ICT) weldoordacht kunnen inzetten bij hun dagelijkse activiteiten. De drie beginletters van het alfabet geven aan dat het voornamelijk gaat om de begeleiding van bouwbedrijven die starten met informatisering. Daarnaast worden ook reeds geïnformatiseerde bouwbedrijven die verdere stappen wensen te zetten, bijgestaan met raad en daad.

Het project 'ABC DigiBouw' werd begin dit jaar opgericht door het WTCB in samenwerking met de VCB, de Bouwunie en het OCW met de financiële steun van EFRO. Het projectteam toont bouwbedrijven hoe ze de informatietechnologie doeltreffend kunnen gebruiken bij het opmaken van de dagelijkse planning, het opstellen van offertes, facturen, ...

Om de bouwbedrijven beter te kunnen bijstaan, ging het projectteam actief op zoek naar technologieën die een meerwaarde te bieden hebben voor de bouwsector. De aandacht kwam hierbij voornamelijk te liggen op de aspecten gebruiksvriendelijkheid en vlotte toegankelijkheid : makkelijke gegevensuitwisseling tussen de verschillende bouwpartners, eenvoudige inzage in de bedrijfsagenda, probleemloze raadpleging van e-mail en contactgegevens, zowel op kantoor, thuis als op de bouwplaats. De toepassing van een geschikte informaticastrategie staat immers garant voor meer bedrijfszekerheid en een beperking van de kosten.

1. Begeleiding op maat

Begeleiding op maatBij de aanvang van de gepersonaliseerde begeleiding gaan de projectmedewerkers na hoever de geïnteresseerde bouw-kmo's staan op ICT-vlak, over welke software ze beschikken en of deze sofware aangepast is aan hun noden, ... Hierbij lichten ze het volledige bedrijfsproces door van offerte tot oplevering, met inbegrip van het personeelsbeheer, de aan- en verkopen, enz. De bedrijven worden na deze analyse onderverdeeld in twee categorieën : bedrijven die nog moeten starten met informatisering en bedrijven die reeds geïnformatiseerd zijn.

Kmo-bouwbedrijven die nog weinig of niet geïnformatiseerd zijn, worden gratis individueel begeleid door een projectmedewerker. Tijdens deze begeleidingsperiode ontvangen de bedrijven een USB-stick waarop ze niet alleen geïnformatiseerde voorbeelddocumenten met een bouwgerichte aanpak kunnen terugvinden, maar ook een aantal eenvoudige en praktische informaticaprogramma's (bv. een gratis basisprogramma voor het verantwoord opstellen van een prijsofferte). Met behulp van deze programma's kunnen de bedrijven zonder hoge kosten een eenvoudig bedrijfsnetwerk opzetten waarbij de verschillende pc's van de medewerkers met elkaar verbonden worden. Dergelijke eenvoudige bedrijfsnetwerken zijn immers onontbeerlijk om bedrijfsintern digitaal samen te werken via het internet.

Bedrijven die reeds goed geïnformatiseerd zijn, worden door onze medewerkers in contact gebracht met een onafhankelijk adviesbureau met ruime ICT-ervaring. Dit bureau zal, in samenwerking met het competitiecentrum Virtueel Bouwen (ViBo) van het WTCB, een volledig informatiseringsplan uitwerken voor de onderneming en professioneel advies verstrekken. Er zullen voor deze geïnformatiseerde bedrijven ook opleidingen georganiseerd worden over regelmatig terugkerende vragen en problemen. In oktober zullen er bovendien 'ervaringsgroepen' opgestart worden waarbinnen bedrijven op regelmatige basis ervaringen kunnen uitwisselen rond vastgelegde thema's.

2. Softwaredatabank en witboek

Softwaredatabank en witboek
ConstrucTic
Voor de Franstalige aannemers richtte het WTCB het project ContrucTic op in samenwerking met het OCW en Cetic. Net zoals ABC DigiBouw, begeleidt dit project de aannemers bij de informatisering van hun bedrijf.
ABC DigiBouw werkt volop aan een specifieke bouwsoftwaredatabank waarin de bouwgerelateerde software uit de bestaande databanken van KMO-IT en WTCB samengevoegd worden. Deze softwaredatabank zal te raadplegen zijn op www.abc-digibouw.be.

De bevindingen van de bedrijfsscans en van de individuele begeleidingen zullen gebundeld worden in een soort witboek dat tegen het voorjaar van 2011 ter beschikking gesteld zal worden van de bouwbedrijven. Zo zal de publicatie van dit boek de provinciale roadshows voorafgaan die georganiseerd worden rond het ABC DigiBouw-project en het belang van internet voor de aannemer.

In het kader van dit project zullen er ook gespecialiseerde infosessies plaatsvinden over geavanceerde toepassingen, zoals het gebruik van BIM-software (Building Information Models) en de codering van bouwdata om de uitwisselbaarheid ervan te vergroten. Zo staat er begin september 2010 reeds een serie infomatieavonden op het programma waar u kan kennismaken met ons projectteam of concreet advies kan inwinnen over de nieuwe technologieën.
O. Sabbe, ing., adjunct-departementshoofd, departement 'Communicatie en Beheer'