Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
 1. Publicaties
 2. WTCB-Contact
 3. WTCB-Contact nr. 26 (2-2010)
 4. Energiecertificering van gebouwen

Energiecertificering van gebouwen

TC Hygrothermie

Een nieuw gebouw optrekken, een bestaande woning verkopen of verhuren, al deze acties vragen tegenwoordig een bijkomende stap : de energiecertificering.

De verschillende energiecertificeringsmethoden

Energieprestatiecertificaat voor bestaande woningen in het Vlaamse Gewest.
Naar aanleiding van de omzetting van de Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen naar Belgisch recht werden er in de Gewesten systemen ingevoerd voor de energiecertificering van gebouwen. Deze richtlijn verplicht alle lidstaten ertoe een energiecertificering in te voeren voor de bouw, de verkoop en de verhuur van gebouwen en voor openbare gebouwen met een nuttige oppervlakte van meer dan 1000 m². In België wordt deze certificering geleidelijk aan ingevoerd in de drie Gewesten die bevoegd zijn voor de omzetting van de regelgeving.

Er werden verschillende certificeringsmethoden ontwikkeld om te kunnen beantwoorden aan diverse situaties. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de methoden die in voege zijn in België, samen met hun datum van invoegetreding.

De certificaten voor nieuwe gebouwen beschrijven de prestaties van het gecertificeerde gebouw en geven aan dat het gebouw conform is met de geldende eisen. In de overige gevallen bestaat er op dit ogenblik nog geen prestatie-eis voor het gebouw in zijn geheel. De certificaten vervullen bijgevolg een louter informatieve rol en tonen enkel de (goede of slechte) prestaties aan van het gecertificeerde gebouw. Ze doen met andere woorden dienst als een soort 'energetische identiteitskaart' van het gebouw.

De aannemer en de energiecertificering

Bij nieuwbouw dienen de specifieke actoren erover te waken dat de geldende reglementaire eisen gerespecteerd worden. De aannemer zal zich daarom doorgaans houden aan de specificaties uit het bestek en zal erop toezien dat zijn acties of keuzes in geen geval de energieprestaties van het gebouw aantasten. De WTCB-infofiches 'EPB & Bouwberoepen' beschrijven in welke mate de gewestelijke energieprestatieregelgevingen het werk van de aannemer kunnen beïnvloeden.

Bij bestaande woningen ligt de situatie anders. De energieprestatiecertificaten voor deze gebouwen bevatten immers enkel aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Deze algemene adviezen worden automatisch meegegeven naar aanleiding van de vastgestelde situatie in het gebouw en houden geen verplichting in om de voorgestelde werken uit te voeren. Voor sommige renovatiewerken is er geen bouwaanvraag nodig en kunnen de werken uitgevoerd worden zonder architect. Hierdoor kan de aannemer rechtstreeks geconfronteerd worden met de aanbevelingen uit de certificaten en kan hem gevraagd worden om de klant uitleg te geven over de keuze en de plaatsing van de technieken. Om een duidelijk beeld te krijgen van de uit te voeren werken, is het raadzaam een beroep te doen op de diensten van een architect of technische expert die niet verbonden is aan het bedrijf dat de werken zal uitvoeren.

Eens de werken afgerond zijn, zorgt de aannemer ervoor dat alle technische informatie, die de klant nodig heeft om aan te tonen dat de werken wel degelijk zijn uitgevoerd, doorgegeven wordt. Zo kan de verbeterde energieprestatie van het gebouw gevaloriseerd worden in een toekomstig energieprestatiecertificaat. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een beschrijving van de wandopbouw met de eigenschappen van de gebruikte isolatie (producttype, merk, dikte en lambda-waarden), technische informatie over de vensters (producttype, merk, U- en g-waarden), de technische gegevens van nieuwe apparaten, ...

Datum van invoegetreding van de energiecertificeringsmethoden voor gebouwen in de drie Gewesten.
Gebouwtype Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bij nieuwbouw Residentiële gebouwen Bouwaanvragen ingediend vanaf januari 2006 Bouwaanvragen ingediend vanaf mei 2010 Bouwaanvragen ingediend vanaf augustus 2008
Kantoren en scholen
Bij verkoop of verhuur Residentiële gebouwen
 • Bij verkoop :
  november 2008
 • Bij verhuur :
  januari 2009
 • Bij verkoop van een eengezinswoning : juni 2010
 • Andere situaties :
  juni 2011
Precieze inhoud van de methode en datum van invoegetreding nog niet gekend
Openbare gebouwen
groter dan 1000 m²
Certificaat geafficheerd vanaf januari 2009 Precieze inhoud van de methode en datum van invoegetreding nog niet gekend Precieze inhoud van de methode en datum van invoegetreding nog niet gekendVolledig artikel


Xavier Loncour, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Energie en Gebouw', WTCB
Nicolas Heijmans, ir., projectleider, afdeling 'Energie en Gebouw', WTCB