Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/05/2018

WTCB Home

Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming 2010/02.14

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Terwijl vroeger slechts een beperkt aantal buismaterialen gebruikt werd voor alle sanitaire toepassingen en verwarmingssystemen, treft men tegenwoordig een brede waaier van producten aan op de markt. Het doel van dit artikel is om aan de hand van de buismarkering meer duidelijkheid te verschaffen over de gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitaire en/of verwarmingsinstallaties.

1. Buismarkering

Bij wijze van voorbeeld analyseren we de markering van een buis die de volgende gegevens vermeldt :

*MERKXXY* Ø20x3.4* PPR-80 TYP3 DIN 8077-8078-1988-20BAR\20C 10BAR\60C *DVGW 8317AS2295* ATG 08\2061*NSF 61* *001\457-UNE EN ISO 15874-2 classe 1/10 bar - 60C-S 2.5* LNEC DH 601* SVGW 8912 2401* CSTBat 61/782 ATEC 14\03-782 class 2/8 bar - 70C* * OVGW W1222* SKZ A214 * Piip/a139 EN ISO 15874-2 class A* -E9-B- -*09:19* - *01/GIU/07* -*0708

De meest interessante delen van de markering werden aangegeven met een groene kleur en worden hieronder besproken :
Temperatuurklassen volgens de Europese normalisatie.
Klasse (1) TS [°C] (2) Tijd [jaar] (3) TM [°C] (4) Tijd [jaar] (3) TE (°C) (5) Tijd [u]
(3)
Toepassing
1 60 49 80 1 90 100 Sanitair warm water 60 °C
2 70 49 80 1 95 100 Sanitair warm water 70 °C
3 20 0,5 50 4,5 65 100 Vloerverwarming op lage temperatuur
30 20
40 25
4 20 2,5 70 2,5 100 100 Vloerverwarming
40 20
60 25
5 20 14 90 1 100 100 Radiatorverwarming op hoge temperatuur
60 25
80 10
(1) Elke klasse moet gecombineerd worden met een druk van 4, 6, 8 of 10 bar.
(2) TS : bedrijfstemperatuur.
(3) Tijd gedurende dewelke de buis bij de gegeven temperatuur TS, TM of TE aan de gekozen druk moet kunnen weerstaan.
(4) TM : maximumtemperatuur die bereikt wordt bij een normale werking.
(5) TE : uitzonderlijke temperatuur die bijvoorbeeld kan ontstaan naar aanleiding van een falende thermostaat.

Verder bevat de buismarkering ook gegevens die minder belangrijk zijn voor de Belgische bouwpraktijk, maar wel noodzakelijk kunnen zijn in andere landen, zoals :

2. In de praktijk

De beschouwde buis mag toegepast worden in een Belgische sanitaire installatie voor de verdeling van koud en warm water, waarin de temperatuur nooit hoger wordt dan 60 °C. Het volstaat voor een kunststofbuis niet om te verifiëren of de productnorm correct opgenomen werd in de markering. Om de gebruiksgeschiktheid van de buis na te gaan voor sanitair of verwarming, dient men immers ook te controleren of de buis beschikt over de juiste temperatuur- en drukklasse.


Volledig artikel


L.Vos, ir.-arch., onderzoeker, laboratorium ‘Duurzame Energie- en watertechnieken’, WTCB
K. De Cuyper, ir., coördinator van de Technische Comités, WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 26 (2-2010)
  4. Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming