Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 23 (3-2009)
  4. Gelijmde betonwapening : de recentste ontwikkelingen

Gelijmde betonwapening : de recentste ontwikkelingen 2009/03.04

Gelijmde wapening is een perfect middel om betonnen structuren te versterken. Hoewel deze techniek niet nieuw is en reeds vrij frequent wordt toegepast, vinden de recentste ontwikkelingen niet altijd even gemakkelijk hun weg naar de renovatiemarkt. Daarom werd in september 2008, met de steun van het IWT, de Technologische Dienstverlening 'Nieuwe generatie gelijmde betonwapening' opgestart, die tot doel heeft om de betrokken Vlaamse bouwbedrijven beter op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen en hen de nodige innovatiesteun aan te reiken.

Renovatieprojecten gaan dikwijls hand in hand met een al dan niet verplichte structurele versterking. De redenen die hiervoor aangehaald kunnen worden zijn velerlei : een veiligheidsfactor die niet langer aan de huidige normen voldoet, een bestemmingswijziging die gepaard gaat met een toename van de gebruiksbelasting, schade tengevolge van een overbelasting, verwering, fouten bij het ontwerp en de uitvoering van de oorspronkelijke structuur, … In dergelijke gevallen kan de toepassing van een uitwendige gelijmde wapening een geschikte oplossing bieden, vermits deze techniek toelaat om de betrokken structuurelementen te verstevigen, zonder noemenswaardige wijziging van hun afmetingen.

Aanvankelijk werd er voor de versteviging van betonconstructies voornamelijk gebruik gemaakt van staalplaten, wat - gelet op de aanzienlijke massa en de beperkte lengte van de platen - evenwel aanleiding gaf tot een aantal praktische moeilijkheden. Deze problemen konden deels verholpen worden door de ontwikkeling van koolstoflaminaten en koolstof­sheets.

Het toepassingsgebied van de uitwendige-wapeningstechniek heeft recentelijk een sterke verbetering en uitbreiding gekend door de opkomst van de near surface mounted systems (NSM), de steel cord reinforced polymers (SCRP), de multidirectionele vezelcomposieten (mFRP) en de textile reinforced mortars (TRM).


F. Van Rickstal, dr. ir., projectleider, laboratorium 'Structuren', WTCB
B. Dooms, ir., projectleider, laboratorium 'Betontechnologie', WTCBNuttige informatie
Voor meer informatie over de nieuwste uitvoeringstechnieken voor gelijmde betonwapening (NSM, SCRP, mFRP, TRM, ...) en over de activiteiten van voornoemde Dienstverlening kan u terecht op de volgende website :
www.gelijmde-wapening.be.
 
belgie, beton, bouwskelet, composietmateriaal, consolidatie, gewalste plaat, gewapende kunststof, gewapende mortel, innovatie, koolstofvezel, lamel, lijm, ontwikkeling, renovatie, technische hulp, textiel, verlijmen, versterking, wapening