Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 22 (2-2009)
  4. De crisis bestrijden door innovatie, creativiteit en differentiatie 

De crisis bestrijden door innovatie, creativiteit en differentiatie 2009/02.16

Na de hoge conjunctuur van de afgelopen jaren kende de wereldeconomie in de loop van 2008 een sterke terugval. Volgens diverse indicatoren lijdt ook de economische toestand van de bouwsector onder deze situatie.

Aannemers moeten maatregelen treffen om het hoofd te kunnen bieden aan de crisis die de onderlinge concurrentie ongetwijfeld nog zal aanwakkeren. Het is dan ook onontbeerlijk om te innoveren en zoveel mogelijk kosten te besparen. In dit artikel worden mogelijke actieplannen voorgesteld die volop gebruik maken van devinformatie- en communicatietechnologieën.

Programma's voor een geïntegreerd beheer

Aannemers moeten in de eerste plaats zorgen voor een betere gegevensintegratie om dubbel gebruik uit te sluiten. Geïntegreerde beheersprogramma's zorgen hier voor een doeltreffend procesbeheer en vermijden het gebruik van meerdere informaticamodules die identieke informatie op verschillende manieren structureren. Een dergelijke veelheid aan programma's bemoeilijkt immers de uitwisseling en actualisering van de gegevens, die broodnodig zijn voor een goede dossieropvolging.

Door de documenten elektronisch te beheren, kan men ze beter klasseren, opslaan en verspreiden. Zo bestaan er niet alleen performante oplossingen voor intern gebruik, maar ook voor gegevensbeheer tussen de projectpartners. Denken we hierbij maar even aan projectportaalsites die de uitwisseling, de organisatie en het beheer van gegevens tussen de klant, de architect, het studiebureau, de bedrijven, ... optimaliseren.

Mobiele technologieën

Het intensieve gebruik van nieuwe technologieën zoals mobiel internet, GPRS of GPS kan nuttig zijn voor de gegevensverzameling en -uitwisseling tussen de bouwplaats en het bedrijf, voor het lokaliseren van rijdend materieel, ... Geslaagde praktijktoepassingen binnen grote bedrijven en kmo's toonden de volgende voordelen aan :D. Pirlot, l.c.f.w., afdelingshoofd, departement 'Communicatie en Beheer'


 
administratief beheer, bedrijfsbeheer, bouwnijverheid, communicatietheorie, creativiteit, economische conjunctuur, gegevensverwerking, gegevenswerving, gps, informatieverspreiding, informatieverwerking, informatiewetenschap, ingenieurswetenschappen, innovatie, internet, programmatuur, projectbeheer