Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 22 (2-2009)
  4. De classificatie van armaturen

De classificatie van armaturen 2009/02.15

Hoewel de Bouwproductenrichtlijn in de bouwsector van toepassing is op een hele reeks producten, ligt de situatie enigszins anders voor armaturen. De markering van laatstgenoemde producten valt immers niet onder de BPR en is onlosmakelijk verbonden met het veiligheidsaspect.

Met de nieuwe uitgave van de norm IEC 60598-1 'Verlichtingsarmaturen. Deel 1 : algemene eisen en beproevingen' is het ogenblik aangebroken om de classificatiesystemen voor de armaturen en de gebruikte symbolen even op een rijtje te zetten. Deze norm, uitgegeven door de International Electrotechnical Commission (IEC), beschrijft de classificatiesystemen voor armaturen en hun toepassingsgebied. Zo definieert ze de bescherming tegen elektrische schokken (klassen 0, I, II en III) en de bescherming tegen de indringing van voorwerpen en vloeistoffen (IP-index).

Hoewel er in vergelijking tot de vorige uitgave slechts weinig wijzigingen aangebracht werden aan de definitie van deze indices, verduidelijkt de norm waarop de beschouwde beschermingsindex precies betrekking heeft : gaat het hier om een bescherming van de armatuur of van de gebruiker ? Deze fundamentele vraag moet beantwoord worden vóór het voorschrijven of uitvoeren van de installatie, teneinde niet alleen de veiligheid van de gebruiker, maar ook deze van de armatuur te waarborgen.

Naast deze twee indices is er in de norm tevens een nieuwe markering opgenomen waarmee het mogelijk is het materiaaltype van de ondergrond waarvoor de armatuur ontworpen werd te identificeren. Deze markering is totaal verschillend van de vorige, waarbij gebruik gemaakt werd van de symbolen 'F' en een omgekeerde driehoek. Ondanks het feit dat dit laatste symbool nog wel gehanteerd wordt in de praktijk, wordt het in de norm niet langer beschouwd.

Ook de benadering die gebruikt wordt voor deze markering vertoont een aantal verschillen. Zo volgt de nieuwe benadering de IEC-filosofie, die ervan uitgaat dat alle producten moeten beantwoorden aan de strengste eisen en waarbij de bijkomende informatie en markeringen enkel opgegeven worden voor de eisen waaraan het product niet voldoet. Concreet betekent dit dat de eventueel aangebrachte markering steeds een negatieve markering zal zijn, die de gebruiker op de hoogte brengt van de gebruiksbeperkingen van het product.


Volledig artikel


P. D'Herdt, ir., projectleider, afdeling 'Energie en Klimaat'
A. Deneyer, ir., hoofd van het laboratorium 'Licht en Gebouw'
 
ballast lamp, bescherming, beschermingsinrichting, ce-markering, classificatie, code, elektrische ontlading, energiedrager, etikettering, internationaal niveau, lamp, na verlichting, norm, ontvlambaarheid, prestatieeis, proef, verlichtingstoestel, vochtwering, voorschrift, warmte-isolatiemateriaal