Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 21 (1-2009)
  4. Het WTCB viert zijn 50 lentes
Pierre Holoffe, stichter van het WTCB

Het WTCB viert zijn 50 lentes 2009/01.01

De 50e verjaardag van een instelling zoals het WTCB is geen banale gebeurtenis waaraan men zomaar kan voorbijgaan. In zijn hoedanigheid van collectief centrum voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek, is het WTCB uitgegroeid tot een waar kenniscentrum ten dienste van de bouwsector, met een rijke geschiedenis en een duidelijke kijk op de toekomst. Niemand kan echter op een zinvolle manier toegroeien naar wat nog komen moet, zonder zijn verleden te kennen.

Wanneer een Centrum zijn 50e verjaardag viert, is het maar normaal dat er even teruggeblikt wordt op zijn geschiedenis, en meer bepaald op de personen en omstandigheden die ten grondslag lagen van zijn oprichting. Een dergelijk evenement laat tevens toe een beeld te schetsen van de manier waarop het WTCB, sinds zijn prille ontstaan en doorheen tientallen jaren van snelle evoluties in de economische, sociale en politieke wereld, uitgegroeid is tot het kennis- en informatiecentrum dat we nu kennen.

Onze stichter, Pierre Holoffe, was een visionair ingenieur-ondernemer, die zich reeds in 1946 bewust was van de kracht van collectief onderzoek, waarbij de middelen van enkele duizenden bouwondernemingen gebundeld wor­den. De kennis, opgedaan aan de hand van dit gezamenlijke speurwerk, is immers onbereikbaar op individuele basis.

In dit magazine hebben we getracht deze geschiedenis opnieuw tot leven te brengen door de ogen van de verschillende bouwvakken met hun respectievelijke specialiteiten. Het spreekt evenwel voor zich dat het ons onmogelijk was om alle acties, evenementen en persoonlijkheden te citeren, die met hart en ziel hebben meegewerkt aan de oprichting, ontwikkeling en uitstraling van het Centrum.

Daarom nodigen wij de lezer uit om binnenkort een kijkje te nemen in ons tweeledige gedenkboek, waarvan het eerste luik gewijd zal zijn aan de geschiedenis van het WTCB en het tweede aan zijn toekomstperspectieven.

In het tweede boek, met als titel 'Boeiend bouwen', wordt - geheel in de traditie van de visionaire politiek van het WTCB - vooruitgekeken naar de ontwikkelingen die de bouwsector in al zijn geledingen in de nabije toekomst te wachten staan op het vlak van materialen, technieken, technologieën en bedrijfsvoering.

Vervolgens draaien we de klok vooruit naar 2050, op het gevaar af binnen 40 jaar even meewarig bejegend te worden als nu het geval is voor de visionaire onderzoekers van het begin van vorige eeuw. Mochten er in 2050 daarentegen ook maar enkele van de door het Centrum naar voren gebrachte ideeën onder één of andere vorm verwezenlijkt zijn, dan kunnen we ons tevreden achten. In dat geval zullen we immers een bijdrage geleverd hebben tot de vooruitgang van de bouwsector en de verbetering van het welzijn van de burger, wat toch tot de hoofdtaken van het WTCB behoort.

Verder wordt in beide boeken uitgebreid ingegaan op de organisatie van de Technische Comités. Deze organen spelen namelijk een belangrijke rol in de werking van het Centrum. In het eerste boek, gewijd aan de geschiedenis van het WTCB, wordt de aandacht toegespitst op de talloze evoluties die ze door de jaren ondergaan hebben.

In 1959 werd de droom van de pioniers bewaarheid, zodat de sector vandaag de dag via zijn onderzoekscentrum beschikt over een krachtig instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke uitdagingen die geboden worden door het bouwgebeuren.


C. De Pauw, ir., Directeur-Generaal van het WTCB
R. Lenaers, ir., Voorzitter van het WTCB