Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 20 (4-2008)
  4. Aanpasbare woningen

Aanpasbare woningen 2008/04.19

Aanpasbare woningenAanpasbare woningen bouwen is bouwen voor de toekomst. Men heeft het over een aanpasbare woning indien deze zonder grootschalige werken of tegen een beperkte kostprijs kan aangepast worden aan de noden van een persoon met al dan niet tijdelijke beperkingen.

Hoewel rolstoelgebruikers slechts een deel uitmaken van de groep der personen met beperkingen, moet men vaststellen dat hun behoeften inzake aanpasbaarheid het grootst zijn. Het is daarom logisch dat hun mobiliteit het uitgangspunt vormt bij de uitwerking van de ontwerpvoorschriften voor woningen.

Hierna zetten we de voornaamste regels even op een rijtje. Op initiatief van de Waalse Regering en de CCW hebben het WTCB en zijn partners (CAWaB, SWL, CIFFUL) een ontwerpgids uitgewerkt, die tot doel heeft de bouwprofessionelen en de plaatselijke beslissingnemers bij te staan door het aanreiken van ontwerpregels en een volledig voorschriftenkader voor aanpasbare, toegankelijke en doordacht ingeplante woningen temidden van de sociale, economische en transportinfrastructuren.

I. Lechat, ir., onderzoeker, laboratorium 'Duurzame ontwikkeling', WTCB