Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 20 (4-2008)
  4. Sloop en recycling Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier

Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier 2008/04.13

Sloop en recycling Het nieuwe NAVO-hoofdkwartierDe NAVO wil tegen 2014 een nieuw hoofdkwartier te Evere bouwen. De hiertoe noodzakelijke sloop van een zestigtal legergebouwen ('Quartier Albert I') bracht een aanzienlijke hoeveelheid afval met zich mee (200.000 ton). Gelet op de omvang van de werken, de stedelijke omgeving en de recyclingmogelijkheden voor het puin leende deze realisatie zich perfect voor de toepassing van de kennis en tools (City Concept), ontwikkeld binnen het IRMA-project (projweb.niras.dk/irma/).

De samenwerking tussen de Belgische IRMA-partners (WTCB, BIM en Enviro Challenge) en het NAVO Project Management Team (PMT) omvatte : Dankzij een gedetailleerde inventarisatie van de op de werf aanwezige materialen konden interessante scenario's worden ontwikkeld voor onsite en offsite recycling. Het PMT koos uiteindelijk voor het gebruik van het puingranulaat in funderingen voor parkings en wegen, maar niet voor de verwerking ervan in beton. Een vergelijking van de verschillende recyclingscenario's met het City Concept Recycling Expert System toonde met cijfergegevens aan dat onsite recyclage tal van voordelen heeft : daling van het aantal vrachtwagentransporten, reductie van de hoeveelheid fijn stof en CO2, vermindering van de kosten, beperking van de milieu- en omgevingshinder, ...

Het opgestelde bestek legde in de eerste plaats een aantal kwaliteitseisen op aan de te produceren gerecycleerde granulaten. Hoewel de aannemer vrij kon kiezen hoe hij de werken zou aanpakken, was een selectieve sloop dan ook aangewezen.

Bij grote afbraakprojecten is het, mits een grondige voorstudie (inventaris) en de uitwerking van scenario's, dus mogelijk de impact van de sloopfase op het milieu, de omgeving en de kostprijs te minimaliseren. Het engagement van de opdrachtgever om van bij het begin van het project rekening te houden met de recyclagemogelijkheden is hierbij wel van groot belang. 


J. Vrijders, ir., onderzoeker, en J. Van Dessel, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Duurzame ontwikkeling en renovatie' WTCB