Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 20 (4-2008)
  4. Ultrahogesterktebeton (UHSB)

Ultrahogesterktebeton (UHSB) 2008/04.11

Ultrahogesterktebeton (UHSB)Ultrahogesterktebeton (UHSB) wordt niet alleen gekenmerkt door een zeer hoge druksterkte, maar tevens door een verbeterde buigtreksterkte, een lage porositeit en een uitzonderlijke duurzaamheid. Het zou bijgevolg beter aangeduid worden als ultrahoogperformant beton.

Deze eigenschappen komen tot stand dankzij een doorgedreven beheersing van de betontechnologie, wat gepaard gaat met het gebruik van aangepaste granulaten, vulstoffen, microvulstoffen en een grote cementhoeveelheid. De goede verwerkbaarheid bij een W/C-factor, lager dan 0,25, wordt verzekerd door de toevoeging van superplastificeerders. Zonder thermische nabehandeling schommelt de druksterkte tussen 125 en 200 N/mm². Met een aangepaste nabehandeling kan het potentieel nog hoger worden.

Niettegenstaande de krimpwaarden, gemeten bij de UHSB-referentiemengsels, duidelijk hoger liggen dan bij traditioneel beton, zijn deze - gelet op het hoge poedergehalte - toch lager dan verwacht. Zo varieert de krimp bij traditioneel beton na zes maanden van 300 tot 600 μm/m, terwijl er bij de UHSB-mengsels met een beperkt poedergehalte (500 kg/m³) waarden van 400 μm/m opgetekend werden en bij de mengsels met een hoog poedergehalte (1000 kg/m³) waarden tot 800 μm/m.

Zoals verwacht in de NBN EN 1992-1-1 kan UHSB een elasticiteitsmodulus van 45 kN/mm² of meer vertonen. Ook wat het buiggedrag betreft, is er een sterke verbetering vast te stellen, die voornamelijk toe te schrijven is aan het hoge vezelgehalte (2 volumepercent of 160 kg/m³). De buigtreksterkte bij de eerste scheur schommelt rond de 20 N/mm² voor een referentiemengsel met een hoog poedergehalte.

Ook op het vlak van duurzaamheid zetten de UHSB-mengsels uitzonderlijke prestaties neer. De lage porositeit verhindert immers de indringing van mogelijk aggressieve stoffen, zodat de kans op aantasting van het beton tot een minimum beperkt wordt. Uit een aantal oriënterende proeven is verder gebleken dat de carbonatatiecoëfficiënt van UHSB tot 25 keer lager kan liggen dan deze van een traditioneel beton.

Gelet op zijn uiterst hoge druksterkte, zijn uitzonderlijke mechanische karakteristieken en zijn verbeterde duurzaamheid, zou UHSB bijgevolg kunnen uitgroeien tot een interessant alternatief voor elementen die traditioneel in staal, hout of andere materialen opgetrokken worden. Voorlopig beperkt de aanzienlijke kostprijs de inzet ervan weliswaar tot toepassingen met een hoge meerwaarde.

Volledig artikelN. Cauberg, ir., projectleider, laboratorium 'Structuren', WTCB
J. Piérard, ir., projectleider, laboratorium 'Betontechnologie', WTCB
B. Parmentier, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Structuren', WTCB