Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/05/2018

WTCB Home

Verlichting van buitenwerkplekken 2004/02.04

De goede verlichting van - zelfs tijdelijke - bouwplaatsen is van groot belang om de veiligheid, de efficiëntie, de productiviteit en de kwaliteit van het geleverde werk te waarborgen. De nieuwe Europese ontwerpnorm prEN 12464-2 “Lighting of outdoor work places” behandelt de eisen waaraan de verlichting van buitenwerkplekken moet voldoen.

Dit document vormt een aanvulling op de norm EN 12464-1 (verlichting van binnenwerkplekken) die vorig jaar door het BIN gepubliceerd werd.
De toekomstige norm werd opgesteld in samenwerking tussen de CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) en het CEN (Europees Comité voor Normalisatie). Dit impliceert dat deze laatste niet enkel op Europees vlak, maar wereldwijd als referentiedocument zal erkend worden.

Naast algemene voorschriften in verband met verlichting preciseert de norm voor 16 categorieën buitenwerkplekken de eisen inzake :
Bovenstaande tabel vermeldt (ter informatie) de eisen waaraan voldaan moet worden op bouwplaatsen.

Naast deze eisen formuleert de norm enkele aanbevelingen omtrent de controleprocedures voor het goede ontwerp van de verlichtingsinstallatie (metingen, berekeningen en inspectie). Deze blijven echter beperkt.

Aangezien de veiligheid van de werknemers erg belangrijk is, bevat de norm eveneens een informatieve bijlage waarin aanbevolen waarden opgenomen zijn, afhankelijk van de risicoklasse (er worden vier verschillende klassen onderscheiden).

Tenslotte moet men ook voldoende aandacht schenken aan de roosterverdeling (afstand tussen twee meet- of rekenpunten, uitgedrukt in meters), die, net zoals bij de dimensionering van sportinstallaties (norm NBN EN 12193), een variabele rekenstap heeft. Dit wijkt enigszins af van de dimensionering voor binnenverlichting. 


Arnaud Deneyer, ir., onderzoeker, afdeling Bouwfysica & Binnenklimaat, WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 2 (2-2004)
  4. Verlichting van buitenwerkplekken