Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 18 (2-2008)
  4. Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden

Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden
2008/02.08

Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden.

Bij de ontmanteling van elementen uit asbestcement die zich in de open lucht bevinden, is het van belang de hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels sterk te beperken. Om deze reden heeft de Confederatie Bouw Dak het WTCB de opdracht gegeven een studie uit te voeren over dit onderwerp.

Beschrijving en resultaten van de studie

De metingen gebeurden op negen bouwplaatsen waarbij de dakbedekking uit asbestcement (onder de vorm van leien of golfplaten) verwijderd werd. Deze werkzaamheden vonden plaats onder diverse klimatologische omstandigheden : droog weer, droog maar winderig weer en mistig weer (met lichte regen). Hierbij werden er zowel luchtstalen genomen op de drie uitvoerders als in de rechtstreekse nabijheid van de afvalcontainer.

Tabel 1 geeft een overzicht van de bekomen waarden.

Uit deze resultaten kan men de volgende zaken afleiden :

Methodologie en wettelijke verplichtingen

Steunend op de conclusies die uit deze studie getrokken werden en de huidige reglementering konden onze medewerkers (in samenspraak met de CBD en de Administratie) een methodologie op punt stellen die - mits deze nauwgezet gevolgd wordt - zou moeten toelaten de vrijgekomen hoeveelheid asbestvezels bij ontmantelingswerken sterk te beperken.

Volledig artikel


E. Rousseau, ing., hoofdadviseur, departement 'Communicatie en beheer', WTCB