Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/05/2018

WTCB Home

Zichtbeton : aandacht voor de kwaliteit 2007/04.04

De uitvoering van zichtbeton op de bouwplaats is geen sinecure. Tijdens een studiedag die op 25 september 2007 georganiseerd werd door de BBG, Febelcem en TI-KVIV, werden een aantal aanbevelingen geformuleerd die het mogelijk zouden moeten maken om tot een bevredigend resultaat te komen.

Alle projectpartners moeten op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden van en potentiële moeilijkheden bij het gebruik van zichtbeton. Daarom is het belangrijk dat de bouwheren en ontwerpers hun verwachtingen vooraf zo goed mogelijk definiëren in de bestekken en plannen. Ook de betoncentrale dient een aantal voorzorgen te nemen om de kwaliteit van de betonsamenstelling veilig te stellen.

Werken in zichtbeton zijn duurder dan werken in traditioneel beton. De uitvoerder en de betonleverancier dienen immers vaak specifieke maatregelen te treffen om de oppervlaktekwaliteit te kunnen waarborgen. Ook aan de complexiteit van het ontwerp hangt gewoonlijk een hoger prijskaartje vast. De zorgvuldige beschrijving van de gestelde eisen in het bestek is een essentieel element voor de prijsbepaling en voorkomt dat er hieromtrent na de uitvoering van de werken discussies zouden ontstaan.

In tegenstelling tot Nederland (CUR-Aanbeveling 100), Duitsland (Merkblatt Sichtbeton) en Luxemburg (CDC-BET), zijn er in ons land momenteel geen technische normen of richtlijnen beschikbaar die specifiek van toepassing zijn op de uitvoering van werken in zichtbeton. De PTV 21-601, waarnaar veelal verwezen wordt, gelden immers enkel voor geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton (zie ook het artikel over kleurverschillen). Het WTCB zal in de nabije toekomst zeker initiatieven ontplooien die tot de opstelling van een dergelijke richtlijn kunnen leiden.

Vooraleer men start met de werken, is het aanbevolen proeven te verrichten om de compatibiliteit tussen de bekisting, het beton en de hulpstoffen te bepalen en de uitvoering indien nodig bij te sturen.

Het personeel dat de werken in zichtbeton realiseert, moet bewust gemaakt worden van de factoren die de eindkwaliteit ervan bepalen. Een doorgedreven opleiding, gecombineerd met een goede interne kwaliteitszorg en een extern toezicht door de opdrachtgever, levert in deze context doorgaans de beste resultaten op.

Tenslotte is er nood aan nieuw onderzoek dat voldoende rekening houdt met de recente ontwikkelingen op het vlak van de betontechnologie.


Volledig artikel


J. Desmyter, ir., hoofd van het departement 'Geotechniek, Structuren en Duurzame ontwikkeling', WTCB
N. Cauberg, ir., onderzoeker, laboratorium 'Structuren', WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 16 (4-2007)
  4. Zichtbeton : aandacht voor de kwaliteit