Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 13 (1-2007)
  4. Gebouwen beter beschermen tegen diefstal

Gebouwen beter beschermen tegen diefstal 2007/01.13

Inbraak is voor vele Belgen helaas een realiteit. Hoewel de meesten zeer beducht zijn voor dit vergrijp en de gevolgen ervan, zijn er slechts weinigen die hun woning uitrusten met een veiligheidssysteem alvorens ze daadwerkelijk het slachtoffer geworden zijn van een diefstal. Velen zijn immers niet op de hoogte van de mogelijkheden die geboden worden door de fabrikanten.

Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat er gemiddeld om de 7 à 8 minuten een inbraakpoging plaatsgrijpt. Deze duurt gewoonlijk niet langer dan 5 minuten. Na deze termijn laat de inbreker zijn plannen varen om zijn geluk elders te beproeven. Deze vaststelling heeft geleid tot de ontwikkeling van min of meer complexe maatregelen en systemen om de inbrekers te vertragen en de gebouwen te beschermen tegen indringers.

Deze preventieve inbraakwerende maatregelen kunnen in drie categorieën ingedeeld worden : organisatorische, mechanische en elektronische.

Organisatorische maatregelen

Deze eenvoudige en goedkope maatregelen vormen de eerste stap van een goed beschermingsplan en steunen op de elementaire regels van het gezonde verstand : de zichtbaarheid van het gebouw verhogen, geen duidelijke tekenen van afwezigheid tonen, waardevolle voorwerpen registreren en inventariseren, …

Mechanische maatregelen

Doorgaans
Afb. 1 Raamkruk met sleutel.
Afb. 1 Raamkruk met sleutel.
is het de beperkte weerstand van een deur of een venster die het de inbreker mogelijk maakt binnen te dringen in het gebouw. Afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau werden er bijgevolg verschillende oplossingen ontwikkeld om het gevelschrijnwerk te verstevigen en mechanisch te beschermen tegen inbraak : De uitvoering van elk schrijnwerkonderdeel en de correcte plaatsing ervan in de ruwbouw zijn essentieel : Bepaalde fabrikanten stellen eveneens maatregelen voor ter bescherming van het overige gevelschrijnwerk, zoals dakvensters, rolluiken, garagepoorten, keldervensters, koepels, veranda's, …

In
Steun van de overheid
Aangezien inbraakbeveiliging een belangrijk onderdeel vormt van het thema duurzaam bouwen, stelt de overheid alles in het werk om dit aan te moedigen. Zo worden er in verschillende Belgische gemeenten premies toegekend bij de uitvoering van inbraakvertragende werkzaamheden aan woningen. Bovendien zijn uitgaven die tot doel hebben privéwoningen te beschermen tegen diefstal en brand sedert 1 januari 2007 fiscaal aftrekbaar.
het kader van een prenormatief onderzoek, dat steunt op de Europese ontwerpnormen prEN 1627 tot 1630, beoordeelt het WTCB de prestaties van inbraakvertragend gevelschrijnwerk. Aan de hand van dit onderzoek en de besluiten van het TIS-project 'Inbraakbeveiliging' werden er per schrijnwerkelement, per type materiaal en per beoogde weerstandsklasse tegen inbraak aanbevelingen opgesteld met betrekking tot de samenstelling van deze elementen en hun uitvoering.

Elektronische maatregelen

Deze vullen de hiervoor besproken maatregelen aan en omvatten zowel alarmsystemen die pas in werking treden bij een daadwerkelijke inbraak als geïntegreerde inbraakbeveiligingssys­temen. Bij deze laatste worden perimetrische elektronische detectiesystemen ingewerkt in de mechanische onderdelen van het inbraakvertragende gevelschrijnwerk. Dankzij deze geïntegreerde systemen is het mogelijk inbraakpogingen te detecteren vooraleer de mechanische sterkte van het gemanipuleerde geveldeel het volledig begeven heeft.

Het gaat hier bijvoorbeeld om magneetcontacten die ingewerkt worden in het hang- en sluitwerk, beglazingen met een geïntegreerde glasbreukdetectie, … Tot de elektronische maatregelen behoort tevens het gemotoriseerde en/of geautomatiseerde sluitwerk, met onder andere elektromechanische sloten zoals inbouwbare motorsloten of solenoïdsloten, motorcilinders, ...


V. Detremmerie, ir., G. Dekens, lic., en E. Kinnaert, ing., onderzoekers, laboratorium 'Dak- en gevelelementen', WTCB