Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 13 (1-2007)
  4. Ventilatie met warmte­terugwinning in een­gezinswoningen
Nuttige informatie
Voor meer informatie over de integratie van duurzame energietechnieken in gebouwen verwijzen we naar de website van het IWT-TIS-project 'IDEG' : www.ideg.info

Ventilatie met warmte­terugwinning in een­gezinswoningen 2007/01.09

Het ventileren van eengezinswoningen is zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest bij wet verplicht. Dit gaat echter ook gepaard met extra energieverliezen. Een balansventilatiesysteem dat de warmte uit de afgevoerde lucht recupereert om de verse toevoerlucht voor te verwarmen, zou in deze context tal van voordelen kunnen bieden.

1. Werkingsprincipe

De
Schematische voorstelling van het werkingsprincipe.
Schematische voorstelling van het werkingsprincipe.
ventilatie van een woning impliceert dat er verse lucht wordt toegevoerd naar de leefruimten (woonkamer, slaapkamers, …). Via doorstroomopeningen bereikt deze vervolgens de vochtige ruimten (keuken, badkamer, toilet, …), waarna de vochtige lucht naar buiten wordt afgevoerd.

De wetgever laat hiervoor diverse oplossingen (natuurlijk of mechanisch) toe. Bij een ervan gebeurt zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht met een ventilator. Deze oplossing wordt aangeduid als systeem D.

Met de afvoer van de vervuilde lucht gaat in het stookseizoen ook heel wat kostbare warmte-energie verloren.

Deze kan echter gerecupereerd worden door de zogenoemde warmteterugwinapparaten, die ervoor zorgen dat de vervuilde lucht via een warmtewisselaar zijn warmte afgeeft aan de verse toevoerlucht.

2. Keuze van het warmteterugwinapparaat

De goede werking van een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning is in grote mate afhankelijk van het toegepaste warmteterugwinapparaat.

Bij de keuze van het systeem dient men de volgende aspecten in aanmerking te nemen : In een ventilatiesysteem dient men de luchtkanalen thermisch te isoleren op plaatsen waar er belangrijke temperatuurverschillen met de omgeving bestaan.

Tenslotte dient men de nodige aandacht te besteden aan de goede inwerkingstelling, de oplevering en het onderhoud van de installatie evenals aan de instructie van de gebruikers.

3. Prestaties van het warmteterugwinapparaat

Aangezien de plaatsing van warmteterugwinapparaten een behoorlijke investering vergt, is het niet verwonderlijk dat ze ook aan hoge verwachtingen (een goed binnenklimaat, een hoog rendement, lage verbruikskosten, geen geluidshinder, …) en tal van kwaliteitsvoorwaarden moeten voldoen. Zo kan een goede installatie met warmteterugwinning het globale E-peil, zoals berekend in het Vlaamse Gewest, met 20 punten doen dalen.

We willen er wel op wijzen dat er via verschillende kanalen (bv. de Waalse netbeheerders) financiële steun kan bekomen worden voor de toepassing van dergelijke apparaten.


Volledig artikel


P. Van den Bossche, ing., onderzoeker, afdeling 'Energie en Klimaat', WTCB