Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home
Nuttige informatie
Voor meer informatie over de bestaande bouwmaterialen en labels verwijzen we naar de volgende websites :

Keuzecriteria voor duurzame bouwmaterialen 2007/01.03

Vermits bouwen per definitie gebeurt met bouwmaterialen, hebben deze laatste een belangrijke invloed op de technische prestaties van het gebouw en zijn impact op het leefmilieu en de gezondheid van de bewoners. Dit artikel belicht enkele aspecten die de bouwprofessionelen kunnen helpen bij de doordachte keuze ervan.

1. De milieu-impact van bouwmaterialen

Bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor zo'n 15 tot 18 % van de totale milieu-impact van een gebouw. Naast een drastische verbetering van de energieprestaties van het gebouw dringt zich dan ook een verantwoorde keuze voor duurzame bouwmaterialen op. Hierbij dient men rekening te houden met drie belangrijke aspecten : de technische prestaties, de invloed op het milieu en de gevolgen voor de gezondheid. Het is immers nutteloos een bouwmateriaal te gebruiken dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu indien de duurzaamheid ervan in de tijd niet kan gewaarborgd worden of indien het ontoereikende technische prestaties vertoont.

Om de bouwprofessionelen bewust te maken van deze aspecten en hen te helpen bij de keuze van hun bouwmaterialen, bestaan er verschillende mogelijkheden :

2. Reglementering

De
Weetjes
Sinds kort is ook de CE-markering van buitendeuren en ramen mogelijk.
fundamentele voorschriften waaraan een bouwproduct moet voldoen vooraleer het in de handel gebracht mag worden, zijn vastgelegd in de Bouwproductenrichtlijn. Producten die hiermee in overeenstemming zijn en de CE-markering dragen, beantwoorden niet alleen aan tal van technische eisen (bv. stabiliteit, mechanische sterkte), maar ook aan bepaalde voorschriften inzake hygiëne, gezondheid en milieu. In dit kader werd in 2005 het CEN TC 351 opgericht dat tot doel heeft geharmoniseerde methoden te ontwikkelen voor de bepaling van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen.

Andere wettelijke initiatieven op het gebied van gezondheid en milieu zijn :

3. Vrijwillige initiatieven

3.1. Bouwtechnische keurmerken

Om de bouwtechnische geschiktheid van bouwmaterialen te waarborgen, bestaan er in ons land twee conformiteitsmerken :

3.2. Milieulabels en milieuverklaringen

Daarnaast zijn er een aantal milieulabels en milieuverklaringen, waarin ook bepaalde gezondheidsaspecten opgenomen zijn.

De milieuverklaringen van type I (volgens de norm ISO 14020) steunen op duidelijke criteria, die rekening houden met de volledige levenscyclus van het product, en maken het voorwerp uit van een onafhankelijke controle. De bekendste zijn : het Europese Ecolabel, het FSC-keurmerk, het PEFC-certificaat, het Nature Plus label, de Scandinavische 'Nordic Swan' en de Duitse 'Blaue Engel'.

De milieuverklaringen van type II zijn daarentegen zogenoemde eigenverklaringen : het betreft hier milieuverklaringen van de producent of verdeler, die evenwel niet door derden gecontroleerd worden.

De milieuverklaringen van type III (bv. de Environmental Product Declarations of EPD) tenslotte zijn informatiefiches waarin de producent of verdeler kwantitatieve gegevens verschaft over de milieu-impact van zijn producten gedurende hun volledige levenscyclus. Deze informatie wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. In deze context willen we erop wijzen dat het CEN TC 350 momenteel werkt aan de opstelling van een Europese norm inzake EPD voor bouwproducten en aan een norm met rekenmethoden ter beoordeling van de milieu-impact van gebouwen. Momenteel zijn dergelijke EPD nog niet beschikbaar op de Belgische markt.

4. Besluit

Uit voorgaand overzicht blijkt duidelijk dat er geen gebrek is aan informatie over bouwmaterialen en dat we ons de volgende jaren ook aan een toevloed van milieu- en gezondheidsinformatie mogen verwachten. Het is echter de verantwoordelijkheid van alle bouwpartners om deze informatie op doeltreffende wijze te gebruiken.


Volledig artikel


J. Van Dessel, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Duurzame ontwikkeling en Renovatie', WTCB
K. Putzeys, ir.-arch., projectleider, laboratorium 'Duurzame ontwikkeling', WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 13 (1-2007)
  4. Keuzecriteria voor duurzame bouwmaterialen