Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 12 (4-2006)
  4. De aanpak van de Belgische octrooicellen
Nuttige informatie
Voor meer informatie verwijzen we naar de lange versie van dit artikel (WTCB-Dossiers nr. 4/2006) en de websites :

De aanpak van de Belgische octrooicellen 2006/04.01

PATLIB (PATent LIBrary) is een netwerk van centra, opgericht door de nationale octrooibureaus uit de Europese Octrooiorganisatie, die informatie verspreiden en ondersteuning bieden aan KMO, particuliere uitvinders en academici op het vlak van intellectuele eigendom en octrooien.

1. Het Belgische PATLIB-netwerk

België telt acht PATLIB-centra waarvan de samenwerking in goede banen geleid wordt door het Belgische Octrooibureau. Vijf van de acht centra werken op een regionaal niveau en leveren algemene octrooi-informatiediensten aan verschillende industrietakken. De drie overige zijn daarentegen gespecialiseerd in een welbepaalde sector.

2. De collectieve onderzoekscentra

De drie voornoemde sectorale PATLIB-centra zijn geïntegreerd in collectieve onderzoekscentra. Het gaat hier met name om het WTCB (voor de bouw), het WTCM (voor de metaalnijverheid) en Centexbel (voor de textielnijverheid).

3. De octrooicellen

In het kader van de 'Lisbon Strategy' van de Europese Unie werden binnen deze collectieve onderzoekscentra, in samenwerking met de federale overheid, octrooicellen opgericht die de KMO vrijblijvend en meestal kosteloos van octrooi-informatie voorzien binnen hun respectievelijke vakgebied.

4. Werking van de cellen

De gevoerde acties bestaan voornamelijk in :

Volledig artikel


M. Van Dooren, ir., D. Goffinet, ing., en E. Winnepenninckx, ing., afdeling 'Technische Goedkeuringen en Normalisatie', WTCB
J. Jacobs, ing., laboratorium 'Betontechnologie', WTCB
 
belgie, bouwnijverheid, bouwonderneming, dienstverlenend organisme, gegevensbestand, informatiecentrum, innovatie, oktrooi, onderzoek ontwikkeling