Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 11 (3-2006)
  4. TD ‘Ecobouwen en duurzame ontwikkeling’

TD 'Ecobouwen en duurzame ontwikkeling' in het Brusselse Gewest

Nuttige informatie
Contact
(e-mail : info@bbri.be)
  • algemene info : L. Thijs
  • renovatie : A. Pien
  • thermische en akoestische aspecten : B. Ingelaere
  • technische uitrustingen en sanitair : K. De Cuyper.
Nuttige link

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recentelijk (2006) het nieuwe diensverleningsopdracht toevertrouwd aan het WTCB

Deze op ecobouwen en duurzame ontwikkeling toegespitste TD zal vooral werken rond de volgende thema's : De TD wil alle betrokken Brusselse bedrijven ondersteunen, dit wil zeggen niet alleen de bouwondernemingen, maar ook de toeleveringsbedrijven. Vanuit een praktisch oogpunt zal de verstrekte hulp de volgende aspecten omvatten : Deze TD geniet de rechtstreekse medewerking van de diensten van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en is complementair met de activiteiten van de belangrijkste betrokken overheidsinstellingen van het Brussels Gewest, met name : het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO), het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en het Brussels Energie Agentschap (ABEA).
IWOIB