Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 10 (2-2006)
  4. Beton voorschrijven volgens NBN B 15-001 en NBN EN 206-1

Beton voorschrijven volgens NBN B 15-001 en NBN EN 206-1 2006/02.10

Sedert 1 januari 2006 moet beton dat het BENOR-merk draagt, voorgeschreven worden volgens de specificaties uit deze nieuwe normen. Beide normen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werden onlangs uitgebreid toegelicht in een aantal WTCB-artikels.

Beton kan op twee verschillende manieren voorgeschreven worden : Het voorschrijven van beton met gespecificeerde eigenschappen is de enige methode die toelaat een beton te bekomen dat drager is van het BENOR-merk.

Bij het bestellen van een beton is men verplicht een algemene basiseis, vier basiseisen op het vlak van prestaties en eventueel enkele aanvullende eisen op te geven, te weten : Tabel 1 vormt een geheugensteuntje aan de hand waarvan men snel een beton kan voorschrijven of bestellen, zonder gebruik te hoeven maken van de twee voornoemde normen.

In bepaalde specifieke gevallen kan het nodig zijn milieuklassen te gebruiken in plaats van omgevingsklassen.


V. Pollet, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB
J. Desmyter, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB