Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 10 (2-2006)
  4. CE-markering van industriële, commerciële en residentiële poorten

CE-markering van industriële, commerciële en residentiële poorten 2006/02.09

Industriële, commerciële en residentiële poorten moeten voldoen aan de eisen uit de norm NBN EN 13241-1 die in het kader van de Bouwproductenrichtlijn aanleiding geeft tot een verplichte CE-markering. Het WTCB is momenteel bezig met de opstelling van een gedetailleerd Rapport hieromtrent.

De CE-markering van voornoemde poorten volgens de Europese geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 is mogelijk sinds 1 mei 2004. Het WTCB besliste dan ook om deze norm te introduceren en de professionelen te begeleiden bij het verkrijgen van de bijbehorende CE-markering. Dit nieuwe Rapport, dat opgesteld werd door het WTCM en de BCCA, in samenwerking met het TCHN, moet opgevat worden als een leidraad voor leveranciers van toebehoren, fabrikanten, installateurs en alle personen die bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met industriële, commerciële en residentiële poorten.

1. De norm NBN EN 13241-1

De norm NBN EN 13241-1 behandelt de veiligheids- en prestatie-eisen voor deuren en poorten die de veilige doorgang van door mensen begeleide goederen en voertuigen moeten waarborgen in een industriële, commerciële of residentiële omgeving en heeft twee belangrijke doelstellingen :

Als gevolg van het verschijnen van de EC Leidraad M wordt op Europees niveau momenteel gewerkt aan de herziening van deze norm.

2. Doelstellingen van de CE-markering

De CE-markering is een wettelijk instrument dat de overheden toelaat te verifiëren of een fabrikant alle noodzakelijke stappen ondernam om ervoor te zorgen dat zijn product zonder handelsbelemmeringen gecommercialiseerd mag worden binnen de Europese Economische Ruimte. Hoewel de CE-markering niet onmiddellijk bestemd is voor contractuele afspraken tussen fabrikanten, installateurs en bouwheren, geven de productprestaties die gebaseerd zijn op uniforme evaluatiemiddelen hen wel de mogelijkheid producten onderling beter te vergelijken. Zo kunnen aannemers, architecten en bouwheren bijvoorbeeld weigeren producten te gebruiken die niet voorzien zijn van een CE-markering.
E. Winnepenninckx, ing., dienst "Normalisatie" en C. Cornu, ir.-arch., afdeling "Technische Goedkeuring", WTCB