Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 10 (2-2006)
  4. CE-markering van ramen en deuren voor voetgangers

CE-markering van ramen en deuren voor voetgangers 2006/02.01

De norm NBN EN 14351-1 inzake buitendeuren voor voetgangers en ramen zonder brandweerstandseigenschappen zal weldra gepubliceerd worden. Dit betekent dat de CE-markering van dergelijke producten binnenkort mogelijk zal worden en vervolgens ook verplicht, met belangrijke gevolgen voor hun fabrikanten.

1. Producten die voorzien moeten worden van een CE-markering

De CE-markering is verplicht voor alle fabrikanten die deuren en/of ramen in de handel brengen. In het kader van de Bouwproductenrichtlijn verstaat men onder de term 'fabrikanten' niet alleen de fabrikanten van de producten, maar ook de verdelers of de invoerders die deze producten onder hun eigen naam commercialiseren. Schrijnwerkers die deuren of ramen fabriceren voor een welbepaalde bouwplaats en die deze ook zelf installeren, worden daarentegen niet beschouwd als fabrikanten, maar wel als aannemers, zodat de CE-markering voor deze producten niet verplicht is.

2. Voorwaarden om de CE-markering op een product te mogen aanbrengen

Om de CE-markering te mogen aanbrengen, moet de fabrikant aan de volgende twee voorwaarden voldoen :

3. Maatregelen waardoor KMO gemakkelijker een CE-markering moeten verkrijgen

De oplossingen voor het initiële type-onderzoek kunnen steunen op het collectieve gebruik van proefresultaten (bv. shared ITT). De normen kunnen ook verwijzen naar bij conventie aanvaarde prestaties. Deze gelden voor duidelijk gedefinieerde producten en omvatten een zekere veiligheidsfactor.Y. Martin, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, en G. Dekens, lic., onderzoeker, laboratorium 'Structuren, Schrijnwerk en Gevelelementen', WTCB
E. Dupont, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Technische Goedkeuringen', WTCB
 
binnenschrijnwerk, bouwproduct, buitendeur, buitenschrijnwerk, ce-markering, deur, eeg, en norm, na schrijnwerk, nbn norm, prestatieeis, schrijnwerk, venster, voorschrift, wetgeving