Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 10 (2-2006)
  4. Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling

Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling 2006/02.06

Houtskeletbouw is een bouwsysteem dat steeds vaker toegepast wordt voor het optrekken van energiezuinige gebouwen en passiefhuizen. Dit is niet zo verwonderlijk. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat dit bouwsysteem erg duurzaam is en toelaat op een relatief makkelijke manier constructies met uitstekende prestaties te realiseren.

1. Voordelen van houtskeletbouw

Aangezien de warmtegeleidingscoëfficiënt van hout beduidend lager is dan deze van bouwmaterialen uit steen of metaal, vertonen houten wanden doorgaans een hogere thermische weerstand en minder koudebruggen dan traditionele spouwmuren.

Zo heeft een wand in houtskeletbouw met stijlen van 38 x 140 mm, waarbij de holten opgevuld worden met een laag minerale wol van 140 mm en die aan de buitenzijde voorzien is van een buitenspouwblad in metselwerk (totale muurdikte : ± 30 cm), een warmtedoorgangscoëfficiënt van om en bij de 0,25 W/m²K.

Een traditionele spouwmuur uit metselwerk met spouwisolatie vertoont bij eenzelfde muurdikte een U-waarde die dubbel zo hoog is.

Bovendien kan men de isolatie tussen de stijlen in een wand uit houtskeletbouw eenvoudig aanvullen met spouwisolatie aan de buitenzijde van het skelet of met binnenisolatie, wat de luchtdichtheid en de geluidsisolatie ten goede komt. Een globaal K-peil van 30 is relatief makkelijk haalbaar.

Afb. 1 Aanbrengen van een dekvloer op de houten vloer.

Afb. 2 Energiezuinige woning in houtskeletbouw.

2. Recente technische ontwikkelingen

De laatste jaren is het aanbod aan plaatmaterialen, verbindingsmiddelen en andere basiselementen voor houtskeletbouw in ons land sterk toegenomen. Het wordt daarenboven volop geëxploiteerd en verder ontwikkeld. Zo worden houten I-liggers niet enkel meer gebruikt als vloerbalken of dakkepers, maar tevens in wanden. Op deze manier kan men immers de koudebrugwerking van de stijlen beperken en bijgevolg de thermische weerstand van de wand verhogen.

Een andere mogelijkheid om meerwaarde te bieden aan houtskeletbouwconstructies ligt in de verbetering van de akoestische prestaties van de verdiepingsvloeren door het aanbrengen van een dekvloer op de houten vloer. Men kan zelfs nog een stap verder gaan door beide lagen aan elkaar te bevestigen via stalen verbindingsmiddelen. Zodoende ontstaat een composiete draagstructuur, met name een hout-betonvloer, wat vooral bij renovatie interessante perspectieven opent.

Verder wordt er meer dan vroeger rekening gehouden met het belang van de luchtdichtheid van de buitenwanden voor de thermische en akoestische prestaties en de brandveiligheid. In dit kader werden er recentelijk nieuwe producten ontwikkeld waarmee lichte constructies aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

Tenslotte is het met de huidige kennis eveneens mogelijk de hoogte van de houtskeletconstructies op te trekken. Zo werden er reeds een groot aantal gebouwen met 3 tot 6 bouwlagen gerealiseerd.

3. Referentiedocumenten

De
Nuttige informatie
Nuttige link
Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de TD 'Duurzame uitvoeringstechnieken voor daken en lichte buitenwanden' :
www.wtcb.be/go/td-daken
Eurocode 5 komt steeds nadrukkelijker op de voorgrond als de nieuwe norm voor het dimensioneren van houtconstructies en zal op termijn alle oude nationale referentiedocumenten gaan vervangen. In het licht van deze veranderingen van het Europese reglementaire kader wordt momenteel ook gewerkt aan de herziening van een aantal Belgische Technische Specificaties : Deze aanpassingen dringen zich op als gevolg van de publicatie van de Europese Goedkeuringsleidraad ETAG 007, die de grondslag vormt voor de aflevering van Europese Technische Goedkeuringen voor houtskeletbouwsystemen.


Volledig artikel


F. Dobbels, ir.-arch., technologisch adviseur, TD 'Duurzame uitvoeringstechnieken voor daken en lichte buitenwanden'