Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 1 (1-2004)
  4. Digitale tekeningen

Digitale tekeningen 2004/01.03

Hoewel het belang van een degelijk ontwerp en een zorgvuldige uitvoering van bouwdetails niet meer hoeft aangetoond te worden, stelt men vaak vast dat er in de praktijk onvoldoende aandacht aan wordt geschonken.


Om te trachten dit probleem op te lossen, heeft het WTCB in het kader van het Europese project "Insereco" (*) de werkgroep "Digitale tekeningen" (**) opgericht, bestaande uit aannemers, architecten, ingenieurs, opleidingsverantwoordelijken en tekenaars.
Haar voornaamste taak is de ontwikkeling van een databank met digitale bouwdetails, waarvan de parameters kunnen aangepast worden.
Het gaat dus om een hulpmiddel dat rechtstreeks toegankelijk is voor alle partners uit het bouwproces, onafhankelijk van hun rol voor het betreffende detail.

Nuttige informatie
Contact
Philippe Gosselin
Olivier Vandooren

(info@bbri.be)

Agenda
  • 2003 : afwerking van de haalbaarheidsstudie
  • 2004 : ontwikkeling van de databank met dynamische details
Het betreft hier geen verzameling van starre technische details, zoals in verschillende andere Europese landen, maar wel een computergestuurd hulpmiddel waarmee men de aard en de afmetingen van de verschillende lagen kan instellen.
Voor elk geselecteerd detail zal de gebruiker dus de afmetingen, de arcering en de legende kunnen bepalen, die moeten verbonden worden met elke afzonderlijke laag.

Zo kan per detail automatisch een digitale tekening gegenereerd worden ("Autocad"-formaat), die men eventueel kan gebruiken in het kader van een globaal project.

Het eerste luik van dit collectieve onderzoek, dat eind 2003 afgewerkt werd, bestond in de haalbaarheidsstudie van de databank met dynamische details.
Het project wordt verdergezet in 2004, met als doel het hulpmiddel verder te ontwikkelen en operationeel te maken.

(*) Het project "Insereco" heeft tot taak de integratie van nieuwe werkkrachten of de herkwalificatie van personeel dat reeds werkzaam is in de bouwsector te bevorderen, door het imago van deze activiteitensector te verbeteren.

(**) De studie wordt gevoerd in het kader van het "Equal"-project van het Europees Sociaal Fonds. Dit project telt leden uit Frankrijk, Portugal, Zweden en België. Naast de Confédération Construction wallonne (CCW), die het project leidt, groepeert het project de volgende Belgische instanties : het WTCB, de FOREM, het IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des PME), het CIFFUL (Centre interdisciplinaire de formation des formateurs de l'Univesité de Liège), het MET (ministère wallon de l'Equipement et des Transports) en het Waalse Gewest.


Olivier Vandooren, adjunct-afdelingshoofd
Afdeling Communicatie, WTCB