Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/04/2018

WTCB Home
 1. Publicaties

Publicaties

Recente Technische voorlichtingen

 • Referentiedetails voor spouwmuren.
  Referentiedetails voor spouwmuren

  TV 264, 96 p., 2017/12/00.

  Deze Technische Voorlichting behandelt de aandachtspunten bij de detaillering van spouwmuren, alsook hun aansluiting op andere bouwdelen. Ze vormt een aanvulling op de Technische Voorlichting over metselwerk, die momenteel in voorbereiding is.

 • Montage van zonnepanelen op hellende daken.
  Montage van zonnepanelen op hellende daken

  TV 263, 60 p., 2017/11/00.

  Deze Technische Voorlichting (TV) heeft als oogmerk om concrete oplossingen aan te rijken voor de montage van zonnepanelen op hellende daken en dit, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Ze is van toepassing op daken waarvan de helling begrepen is tussen 15° en 75° en op de meest voorkomende types dakbedekkingen: golfplaten, pannen, leien en zinkbanen met staande naden. In deze TV wordt...

 • Leidraad voor de goede uitvoering van textiele vloerbekledingen.

Andere publicaties

 • Handleiding voor intellectuele eigendom.
  Handleiding voor intellectuele eigendom

  Monografieën > 16 p.

  Deze handleiding zal u helpen bij het identificeren van de intellectuele eigendom die in uw bedrijf aanwezig is en bij het beschermen van de kennis en knowhow die u en uw medewerkers opgebouwd hebben.

 • Normen en reglementen als hefboom voor innovatie: enkele WTCB-casestudy's.

 • Hoe gaan we ons verwarmen in 2050?
  Hoe gaan we ons verwarmen in 2050?

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.12, 3 p.

  Het risico op klimaatopwarming vormt een bedreiging voor het fragiele evenwicht van ons ecosysteem en moet dus op mondiaal niveau aangepakt worden. Hiertoe dient de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2), die deels gerelateerd is aan het energieverbruik van onze gebouwen, verminderd te worden....

 • Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties.

 • Power over Ethernet.
  Power over Ethernet

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.8, 1 p.

  Hoewel het huidige elektriciteitsnetwerk wisselstroom levert aan gebouwen, werken verschillende toestellen die we tegenwoordig dagelijks aanwenden, zoals ledverlichting, laptops en smartphones, intern op gelijkstroom. Een omzetting is dus nodig. Fotovoltaïsche panelen produceren op hun beurt...

 • Ventilatie van woningen: hybride systemen en toekomstige tendensen.
  Ventilatie van woningen: hybride systemen en toekomstige tendensen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.9, 3 p.

  Hoewel het huidige elektriciteitsnetwerk wisselstroom levert aan gebouwen, werken verschillende toestellen die we tegenwoordig dagelijks aanwenden, zoals ledverlichting, laptops en smartphones, intern op gelijkstroom. Een omzetting is dus nodig. Fotovoltaïsche panelen produceren op hun beurt...

 • Smart, zei u Smart?
  Smart, zei u Smart?

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.11, 2 p.

  Geconnecteerde objecten staken de kop op vanaf het begin van de jaren 2000 en nemen sedertdien een alsmaar belangrijkere plaats in ons dagelijkse leven in: geconnecteerde verwarmingsketels, communicerende brandalarmsystemen, intelligente sloten ... Anno 2008 telde onze planeet al meer geconnecteerde...

 • Ledverlichting en visueel comfort.
  Ledverlichting en visueel comfort

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.7, 2 p.

  Tegenwoordig kiest men vaak voor ledarmaturen als verlichtingsoplossing. Deze worden immers alsmaar energiezuiniger en de beste producten kunnen hun prestaties zelfs gedurende een lange gebruiksduur handhaven. Bovendien bieden ze talrijke mogelijkheden op het vlak van regeling. Hoe zit het echter...

 • Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector.
  Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.10, 2 p.

  Daar waar de technische installaties in het verleden eerder los van elkaar stonden en door verschillende vakspecialisten gerealiseerd werden, merken we tegenwoordig een sterke tendens naar integratie op. Zo zijn verwarming, warm water, ventilatie en elektriciteit alsmaar meer met elkaar verbonden en...

 • Combilusinstallaties.
  Combilusinstallaties

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.4, 3 p.

  Voor wat de verwarming en de productie van sanitair warm water (SWW) betreft, kunnen appartementsgebouwen zowel uitgerust worden met een individuele als een collectieve installatie. Combilusinstallaties vormen een bijzonder type collectieve installaties, dat de laatste tijd alsmaar vaker toegepast...

 • Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!
  Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.6, 2 p.

  Onze watervoorraden komen steeds vaker onder druk te staan, onder meer door het stijgende aantal droogteperiodes en de toenemende bevolkingsdichtheid. Om hieraan te verhelpen, wordt de toepassing van waterbesparende maatregelen, zoals het installeren van waterbesparende sanitaire toestellen, sterk...

 • Energiebuffering in het gebouw.
  Energiebuffering in het gebouw

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.3, 3 p.

  Zoals reeds vroeger in deze WTCB-Contact vermeld werd, hebben de technische installaties in eerste instantie tot doel om het comfort van de gebruikers te waarborgen. Hiertoe gebruiken ze echter een zekere hoeveelheid energie. Dit artikel gaat dieper in op de problematiek van de energiebuffering en...

 • Een nieuwe kijk op sanitaire verdeelinstallaties.
  Een nieuwe kijk op sanitaire verdeelinstallaties

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.5, 3 p.

  Bij het ontwerp van sanitaire verdeelinstallaties dient men rekening te houden met verschillende aandachtspunten, waaronder het comfort (bv. de wachttijd), het energieverbruik, de akoestische eisen en dergelijke meer. Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat het behoud van de...

 • Gebouwinstallaties ten dienste van de gebruiker.
  Gebouwinstallaties ten dienste van de gebruiker

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.1, 2 p.

  De technische installaties hebben altijd al essentiële functies vervuld in onze gebouwen en ook vandaag de dag staan ze nog steeds centraal. Het leek ons dan ook niet meer dan logisch om deze thematische WTCB-Contact aan dit onderwerp te wijden.

 • Ontwerp en dimensionering van slimme installaties.
  Ontwerp en dimensionering van slimme installaties

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/1.2, 2 p.

  De technische installaties hebben als oogmerk om het comfort van de gebruikers te waarborgen. Bijgevolg moet er bij het ontwerp ervan rekening gehouden worden met de gebruikersbehoeften en de gebouwbestemming. Deze talrijke installaties zijn evenwel onderhevig aan een immer stijgend aantal eisen. Om...

 • Opmeten van muur- en vloerbekledingen volgens de norm NBN B 06-001

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.9, 2 p.

  Door de toenemende complexiteit van de producten is het voor de steenhouwer of de tegelzetter niet altijd even eenvoudig om de hoeveelheden te bepalen die nodig zullen zijn om de vloer en de muren te bekleden. Niettemin blijft de in de norm NBN B 06-001 beschreven meetmethode de referentie ter zake.

 • Het thermische comfort in de zomer handhaven

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.13, 2 p.

  Men heeft de laatste tijd alsmaar vaker te kampen met hittegolven, die in de zomer een oververhitting van onze woningen met zich mee kunnen brengen. Maar kan dit verschijnsel vermeden worden? Welke maatregelen kan men treffen om ondanks hoge buitentemperaturen een comfortabele binnentemperatuur te...

 • Welke classificatie(s) voor BIM?

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.15, 2 p.

  Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik...

 • Thermische geostructuren

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.2, 2 p.

  Thermische geostructuren of energy geostructures zijn funderingselementen waarin bodemwarmtewisselaars geïntegreerd worden. Ze kunnen een relatief goedkope oplossing bieden als geothermische bron. Bovendien bevinden deze geostructuren zich meestal onder het gebouw, waardoor ze ook mogelijkheden...

 • Toepassing van verf op betonnen ondergronden

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.11, 2 p.

  Een verf kan voor verschillende doeleinden op een (geprefabriceerde of ter plaatse gestorte) betonnen ondergrond aangebracht worden. Om een duurzaam resultaat te bekomen dat aan de behoeften beantwoordt, moet men echter steeds een aantal aandachtspunten in acht nemen. Dit artikel beschrijft de...

 • Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.6, 2 p.

  Bij een groot aantal houtskeletconstructies wordt de buitenbekleding, vaak om stedenbouwkundige redenen, opgetrokken uit metselwerk. Teneinde een duurzame verbinding tussen de buitenbekleding en de houten constructie te waarborgen, dient men echter bepaalde regels in acht te nemen. Dit artikel heeft...

 • Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.8, 2 p.

  De laatste jaren wordt men steeds vaker geconfronteerd met een hardnekkige, witgrijze waas die enkele maanden of zelfs jaren na de uitvoering op het gevelmetselwerk verschijnt (zie afbeelding). Op basis van mineralogische analyses werd vastgesteld dat deze uitbloeiingen voornamelijk uit gips...

 • Akoestische renovatie van houten vloeren

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.14, 2 p.

  In het WTCB-Tijdschrift 2001/1 werden de akoestische prestaties van houten vloeren reeds uitgebreid geanalyseerd. In voorliggend artikel gaan we dieper in op enkele courante en vernieuwende oplossingen om deze prestaties te verbeteren teneinde een normaal of een verhoogd akoestisch comfort tussen...

 • Digital Construction Brussels: een geslaagde eerste editie!

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.1, 1 p.

  Op 11 en 12 oktober jongstleden vond in de Wild Gallery te Vorst het allereerste sectorale salon plaats dat volledig in het teken stond van de digitalisering in de breedste zin van het woord. Het WTCB en de Confederatie Bouw hebben voor deze eerste editie, die voorbehouden was voor de...

 • Platte daken met dakvloeren uit TT-elementen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.5, 2 p.

  Om geschikt te zijn als dakvloer voor platte daken zouden geprefabriceerde betonelementen bij voorkeur uniform gemaakt moeten worden met een tweedefasebeton. Uit de praktijk is echter gebleken dat tal van aannemers zeer grote dakoppervlaktes uitvoeren op voorgespannen TT-elementen zonder een...

 • Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht.
  Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.3, 8 p.

  Teneinde de doeltreffendheid van enkele courant gebruikte behandelingen tegen opstijgend grondvocht te evalueren, heeft het WTCB in het kader van het EMERISDA-project (Effectiveness of Methods against Rising Damp) diverse technieken met elkaar vergeleken. Dit artikel gaat dieper in op het fenomeen...

 • Sarkingdaken: aanpak van de dakvoeten bij renovatie

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2017/4.4, 2 p.

  Sarkingdaksystemen worden alsmaar vaker toegepast bij renovaties omdat zij onder meer een continuïteit verzekeren met een eventuele op de buitenzijde van de gevels aangebrachte thermische isolatie. Dit artikel geeft enkele pistes om de moeilijkheden die gepaard gaan met renovaties de baas te kunnen,...

Geavanceerd zoeken

Abonnementen

WTCB-publicaties

Wenst u een abonnement op onze publicaties of de publicaties + NBN-normen? Bekijk prijzen.

Abonneer

Gedrukte publicaties

Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar van een WTCB-publicatie te bestellen. Alleen gedateerde en ondertekende bestellingen die per fax of per brief ontvangen worden, worden behandeld.

Contacteer ons

De dienst voor de verkoop van WTCB-publicaties is alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.00 uur.

Bel ons 02 529 81 00 Stuur ons een email Kantoren