Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Publicaties

Recente Technische voorlichtingen

Andere publicaties

 • De waterdichte aansluiting van beglaasde balustrades op platte daken.

 • Warmtegeleidbaarheid en markering van isolatiematerialen.

 • Opticost: naar een optimalisatie van de bouwkosten (deel 2).
  Opticost: naar een optimalisatie van de bouwkosten (deel 2)

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.14, 1 p.

  Het Opticost-onderzoek had als doel om enerzijds de technische aspecten van een project te bestuderen en anderzijds de organisatorische aspecten te onderzoeken. In dit artikel gaan we dieper in op de analyse van de individuele woningen.\012

 • Scheurvorming in gebouwen door het krimpen of zwellen van plastische gronden.
  Scheurvorming in gebouwen door het krimpen of zwellen van plastische gronden

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.2, 2 p.

  Plastische gronden bezitten de eigenschap om te gaan zwellen of krimpen bij een wijzigend watergehalte. Deze bewegingen leiden regelmatig tot scheurvorming in ondiep gefundeerde constructies. Wat zijn de oorzaken van dit verschijnsel? Welke voorzorgen kan men treffen om het te vermijden?\012

 • Digital Construction Brussels: take 2!
  Digital Construction Brussels: take 2!

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.1, 1 p.

  Op 24 en 25 oktober aanstaande zal de tweede editie plaatsvinden van het salon dat volledig in het teken staat van de digitale oplossingen voor de bouwsector.

 • Mozaïeken: specialistenwerk in klein formaat.
  Mozaïeken: specialistenwerk in klein formaat

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.7, 2 p.

  In dit artikel komt u te weten hoe de ondergrond voorbereid moet worden en welke regels men moet respecteren bij de eigenlijke plaatsing van de tegels.

 • Betonconstructies ontwerpen op levensduur.
  Betonconstructies ontwerpen op levensduur

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.3, 2 p.

  In het kader van het DurObet-project werd er een kwantitatieve en probabilistische methode ontwikkeld om de duurzaamheid van betonconstructies in België nauwkeurig te kunnen beoordelen.

 • Lawaai van mechanischeventilatiesystemen: studie van een concreet geval.
  Lawaai van mechanischeventilatiesystemen: studie van een concreet geval

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.10, 2 p.

  De bewoners van een woning kunnen geluidshinder ondervinden door het aanwezige mechanischeventilatiesysteem. Zo maakt de in dit artikel voorgestelde studie duidelijk dat bepaalde kleine aanpassingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de akoestische prestaties.

 • Van BIM naar bouwindustrialisatie.
  Van BIM naar bouwindustrialisatie

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.13, 2 p.

  Om een efficiënter bouwproces te bekomen, moet de bouwfilosofie aangepast worden. Naast BIM is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de bouwindustrialisatie. Deze beoogt de optimalisatie van de verschillende fasen van het bouwproces, mede door het gebruik van nieuwe technologieën.

 • ETICS op houtskeletbouw: aansluiting aan de muurvoet.

 • Hulpstoffen voor cementgebonden dekvloeren en hun impact op de droogtijd.

 • Ontwerp en dimensionering van de afvoer van waterbesparende wc's.
  Ontwerp en dimensionering van de afvoer van waterbesparende wc's

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.9, 2 p.

  Om verstoppingsproblemen bij waterbesparende wc's te voorkomen, moeten de afvoerinstallatie en de verzamelleidingen correct ontworpen en gedimensioneerd worden. Sommige aanbevelingen konden geformuleerd worden op basis van recente studies en praktijkervaringen.

 • Pannendaken: aandacht voor de kielgoten.
  Pannendaken: aandacht voor de kielgoten

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.4, 2 p.

  Dit artikel bespreekt de aandachtspunten die bij de uitvoering van open kielgoten (niet bedekt met pannen) in aanmerking genomen moeten worden.

 • Scheidingswanden uit akoestisch verbeterde gipsplaten en profielen.
  Scheidingswanden uit akoestisch verbeterde gipsplaten en profielen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/3.12, 2 p.

  Om de akoestische prestaties van hun scheidingswanden te verbeteren, hebben verschillende gipsplaatproducenten akoestisch verbeterde gipsplaten en profielen op de markt gebracht. In dit artikel gaan we dieper in op deze nieuwe platen en profielen en op de akoestische verbeteringen die ze opleveren.

 • Smart Buildings for Smart Cities. Zei u smart?
  Smart Buildings for Smart Cities. Zei u smart?

  Monografieën > 46 p.

  De laatste jaren bestaat er een sterke tendens om objecten, gebouwen, wijken, steden of energienetten te connecteren en slim te maken. De thema's smart buildings, smart districts, smart cities en smart grids komen regelmatig in het nieuws.

 • Een bouwplaats beheren met de 5S-methode.
  Een bouwplaats beheren met de 5S-methode

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.15, 1 p.

  De 5S methode komt voort uit het lean construction-gebeuren. Ze heeft als doel de bouwbedrijven een werkstructuur aan te reiken om een beter georganiseerde, opgeruimde en overzichtelijke werkomgeving te creëren en te komen tot een doeltreffend bouwplaatsbeheer.\012

 • Vervanging van individuele gasketels die aangesloten zijn op een collectief rookgasafvoerkanaal.

 • De energetische flexibiliteit van gebouwen.
  De energetische flexibiliteit van gebouwen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.12, 2 p.

  Wat verstaat men onder energetische flexibiliteit? Wat is het nut ervan? Is energetische flexibiliteit verenigbaar met energie-efficiëntie? Bestaan er stimuli voor energetische flexibiliteit?

 • Een nieuwe Europese normalisatie voor schildersplamuur.
  Een nieuwe Europese normalisatie voor schildersplamuur

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.10, 2 p.

  Sinds 2014 moet schildersplamuur beantwoorden aan de norm NBN EN 16566. Deze norm reikt een uitwisselingskader tussen de fabrikant en de aannemer aan, laat toe om de productspecificaties beter te beschrijven in functie van de beoogde toepassing en biedt bepaalde garanties.

 • Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen.

 • Slimme gebouwen in een duurzame wereld.
  Slimme gebouwen in een duurzame wereld

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.1, 1 p.

  Het WTCB heeft beslist om het Technisch Comité Smart & Sustainable Constructions op te richten om de sector te ondersteunen in de nieuwe dynamiek van smart buildings en smart cities.

 • Specifiek schadegeval bij kleine isolerende beglazingen.

 • Verlijming van isolatieplaten met PU-lijm op platte daken.

 • Akoestische impact van binnenisolatiesystemen.
  Akoestische impact van binnenisolatiesystemen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.13, 2 p.

  Dit artikel gaat dieper in op de akoestische impact (op de gevelgeluidsisolatie en de geluidsisolatie tussen vertrekken) van binnenisolatiesystemen.

 • Het BIM-proces onder de loep.
  Het BIM-proces onder de loep

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.14, 2 p.

  In dit artikel gaan we dieper in op de manier waarop een BIM-proces in de praktijk binnen een bouwproject verloopt. Wie levert welke informatie aan en wanneer dient dit precies te gebeuren? Welke taken verschuiven of veranderen ten opzichte van een klassieke aanpak? Hieronder komt u het te weten.

 • Bouwplaten: veelzijdige ondergronden voor tegels.
  Bouwplaten: veelzijdige ondergronden voor tegels

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.9, 2 p.

  Dit artikel is gewijd aan de uitvoering van bouwplaten op wanden en reikt de aannemer-tegelzetter specifieke informatie aan voor de plaatsing ervan.

 • Zwarte afzettingen in woongebouwen.
  Zwarte afzettingen in woongebouwen

  WTCB-Dossiers > WTCB-Dossiers 2018/2.8, 2 p.

  Dit artikel heeft als oogmerk om de kenmerken en de oorzaken van voormelde afzettingen toe te lichten en stelt daarnaast enkele maatregelen voor om het risico op het zich voordoen van dit fenomeen terug te dringen.

Geavanceerd zoeken

Abonnementen

WTCB-publicaties

Wenst u een abonnement op onze publicaties of de publicaties + NBN-normen? Bekijk prijzen.

Abonneer

Gedrukte publicaties

Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar van een WTCB-publicatie te bestellen. Alleen gedateerde en ondertekende bestellingen die per fax of per brief ontvangen worden, worden behandeld.

Contacteer ons

De dienst voor de verkoop van WTCB-publicaties is alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.00 uur.

Bel ons 02 529 81 00 Stuur ons een email Kantoren
 1. Publicaties