Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Wetenschappelijke artikels

Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie.

De toepassing van de observational method bij het ontwerp van structuren (toegelaten binnen EC7), laat een kostenefficiëntere uitvoering toe zonder in te boeten aan veiligheid. Dit vereist echter wel dat de belangrijke parameters die een rol spelen bij het ontwerp van een constructie (vervormingen en krachtswerking) tijdens en na de uitvoering gemonitord worden. In dit artikel wordt beschreven hoe met behulp van innovatieve optische vezeltechnologie de rekken (en door berekening, de krachtswerking) in verticale beschoeiingen kunnen begroot worden. Het meetprincipe wordt kort toegelicht, waarna aan de hand van een praktijkvoorbeeld de meerwaarde van deze innovatieve meettechniek aangetoond wordt. Uit de toepassing blijkt dat deze nieuwe techniek zeer geschikt kan zijn, maar dat er ook enkele aandachtspunten zijn bij de uitvoering en interpretatie die men in beschouwing moet nemen. Deze aandachtspunten worden hier ook kort toegelicht.

Download

Contacteer ons

De Vos (L.)
Van Lysebetten (G.)

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
  1. Onderzoeksprojecten
  2. Wetenschappelijke artikels
  3. Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie.