Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Wetenschappelijke artikels

Ontwerp van soilmix-wanden voor kerende constructies.

Sinds begin jaren 2000 worden soilmix-wanden meer en meer toegepast in België en Nederland voor de constructie van water- en grondkerende wanden. Het WTCB en het SBRCURnet hebben samengewerkt om richtlijnen te publiceren onder de vorm van een handboek. In het handboek wordt het toepassingsgebied van soilmix-wanden duidelijk afgebakend en gekoppeld aan praktische randvoorwaarden, ontwerpmatige eisen en eisen inzake kwaliteitscontrole. Voor bepaalde toepassingsgebieden laat de ontwerpmethodologie bovendien toe om, zij het in beperkte mate, de samenwerking tussen wapeningsstaal en soilmix-materiaal in rekening te brengen. De methodologie die hiervoor aangewend kan worden is gebaseerd op de resultaten van een uitgebreide proefcampagne op reële schaal. Een aantal resultaten van deze proefcampagne, alsook enkele principes van de ontwerpmethode die opgenomen is in het SBRCURnet/WTCB handboek worden in dit artikel kort toegelicht.

Download

Contacteer ons

Denies (N.)
Huybrechts (N.)
De Cock (F.)
Lameire (B.)
Maertens (J.)
Vervoort (A.)
De Leeuw (J.C.J.)
Hoefsloot (F.J.M.)

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
  1. Onderzoeksprojecten
  2. Wetenschappelijke artikels
  3. Ontwerp van soilmix-wanden voor kerende constructies.