Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

AIE 50 Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings

Van
tot

De Task 50 ‘Advanced Lighting Solutions for Retroffiting Buildings’ van het IEA Solar Heating & Cooling programma heeft als doel de uitvoering van renovaties van verlichtingsinstallaties (zowel daglicht als kunstlicht) te versnellen in niet-residentiële gebouwen.

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Task 50 ‘Advanced Lighting Solutions for Retroffiting Buildings’ van het IEA Solar Heating & Cooling is om renovaties van verlichtingsinstallaties in niet-residentiële gebouwen te bevorderen, zowel voor de kunstverlichting als voor oplossingen die daglichttoetreding verbeteren.

Het project streeft naar een verruiming van de kennis en een betere betrouwbaarheid van de technische, écologische en economische aanpak bij renovaties. Voorbeeldprojecten worden besproken om de relevantie in praktijk aan te tonen.

Resultaten en publicaties

Het project Task 50 ontwikkelt een methodologie en een evaluatiesysteem die de kwaliteit van nieuwe verlichtingsinstallaties en renovatieoplossingen moet inschatten. Deze evaluaties behelst technologieën voor daglichttoetreding, kunstverlichting alsook regelsystemen.

Het project bevat vier deeltaken :
- Deeltaak A: Markt & regelgeving
- Deeltaak B: Oplossingen voor daglicht en kunstlicht
- Deeltaak C: Methodes en hulpmiddelen
- Deeltaak D: Voorbeeldprojecten

Bij deze 4 deeltaken komt nog een gemeenschappelijke taak (Joint Working Group) die het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van een informatica toepassing als hulp bij renovatie van verlichtingsinstallaties nastreeft.

Het WTCB levert een bijdrage door het uitwerken van een peiling op Belgisch niveau, de studie van producten en oplossingen en de realisatie van een demonstratieproject.

Contacteer ons

Met de steun van
DG04 Service public de Wallonie

DG04, Service public de Wallonie

In samenwerking met
UCL

UCL