Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

WASh Waterdichte structuren : naar een performantiële classificatie

Van 01.07.2013
tot 31.12.2015

WASh viseert de uitvoeringsmethoden en opleveringscriteria voor waterdichte betonstructuren.

De Eurocode 2-3 en de Technische Voorlichtingsnota (TV) 247 'Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies' geven momenteel vaag omschreven en niet-gekwantificeerde waterdichtheidsklassen, en het is zowel voor ontwerpers als voor aannemers vaak moeilijk om in te schatten welke middelen exact ingezet moeten worden om een bepaalde waterdichtheidsklasse te realiseren. Bij oplevering is het vervolgens moeilijk om te evalueren of een bepaalde waterdichtheidsklasse behaald is, net omwille van het ontbreken van gekwantificeerde eisen.

Doelstellingen

Een verduidelijking van de uitvoeringsmethoden en opleveringscriteria, en dit op basis van volgende aspecten:
- Een link tussen scheurwijdte en lekdebieten in functie van de eigenschappen van de betonconstructie. Dit moet de definitie van water-/vloeistofdichtheid uit de norm toepasbaar maken.
- Een inschatting van het effect van verhinderde krimpvorming op de scheurvorming en het wapeningspercentage.
- Een classificatie van voegtypes in functie van hun waterdichtheid, op basis van laboproeven.
- Een statistische evaluatie van scheurmetingen en –criteria.

Resultaten en publicaties

De studie is gebaseerd op een combinatie van laboproeven en literatuurstudie. Permeabiliteitsproeven op het beton zelf en op allerhande voegcombinaties zijn momenteel gaande.

Contacteer ons

Niki Cauberg
Benoit Parmentier
Petra Van Itterbeeck

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
Met de steun van
FOD Economie Z NBN