Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

3D-STURING Technologieën voor het meten, communiceren en sturen op de werf van de toekomst

Van 01.05.2014
tot 30.04.2016

Het traject “Meten, sturen en communiceren op de werf van de toekomst” wil de sector sensibiliseren rond technologieën voor “de werf van de toekomst”.

In eerste instantie wordt gefocust op technologieën voor efficiënte machinesturing en assistentie op basis van controlesignalen (3D-sturing), bijvoorbeeld ter vervanging van manueel uitzetten van afmetingen en niveaus op grote werven, met specifieke focus op grondwerken in de civiele bouw, wegenbouw en geotechniek. De aansturing gebeurt bij innovatietrekkers via lasers, totaalstations, GPS of gecorrigeerde GPS-signalen. Sensoren op de machines en aangepaste software zorgen voor de link tussen machinebewegingen en de gevraagde positie of werkzaamheden. Het project organiseert voornamelijk infosessies en demodagen om de thema’s zo praktisch mogelijk te illustreren, veelal met de machines en een aantal praktijkgetuigenissen erbij.

Doelstellingen

De projectpartners willen hun sector informeren via publicaties, infosessies en demodagen rond een beperkt aantal “3D-stuurtechnieken”. De thema’s worden zo praktisch mogelijk geïllustreerd. In samenwerking met onafhankelijke experten, producenten en leveranciers van deze technieken en praktijkgetuigenissen worden deze demodagen zo praktisch mogelijk geörienteerd. Dit bevordert ook de contacten tussen aannemers en technologie-aanbieders en vereenvoudigt de effectieve implementatie.

Resultaten en publicaties

Een serie van infosessies doorheen Vlaanderen werd georganiseerd met als eerste halte Hasselt in November 2014.
Algemene toelichting van het project (video).
De betere en snellere uitvoering van werken dankzij deze technologie is bij kleine, middelgrote en grote bedrijven steeds ingeburgerd. Bekijk de verschillende getuigenissen:
Baldewijns
Godts
VBG
Jan De Nul
Devagro
Kumpen en Eloy

In het kader van het project hebben de projectpartners in samenwerking met Leica GeoSystems, Topcon Sokkia, Sitech en de Bia group projectfiches ontwikkeld. Er werd bewust voor videofragmenten gekozen.

Deze kunnen onderverdeeld worden in een theoretisch gedeelte en de praktische toepassing op het terrein.

Theoretisch luik
Sturing op het totaalstation
Nauwkeurigheid en correctiesignalen
Opname As-Built en vergelijking met plan
Hoe werkt het ?

Praktische toepassingen
Rioleringswerken
Onderwaterwerken
Freeswerken van beton
Nivellering van Taluds

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO
In samenwerking met
Confederatie Bouw Limburg VCB