Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

INSTAL2020 Integraal ontwerp van installaties voor sanitair en verwarming

Van
tot

Het VIS-traject Instal2020 wil voor een doorbraak zorgen in de realisatie van energieperformante installaties voor sanitair water (warm en koud water) en verwarming (centrale verwarming).

De mogelijkheden tot integraal ontwerp van installaties voor sanitair en verwarming worden hierbij bestudeerd. Het project is gericht op residentiële gebouwen, van eengezinswoningen tot grote appartementsgebouwen. Zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt krijgen de nodige aandacht.

Doelstellingen

Het doel van Instal2020 is om antwoorden te vinden op vragen uit de sector die bij het ontwerp van sanitaire distributie-installaties en van verwarmingsinstallaties voor woongebouwen regelmatig naar boven komen. Verschillende installatieconcepten worden geëvalueerd en met elkaar vergeleken.

Kiezen voor een combilussysteem of de installaties toch gescheiden houden? Welke berekeningsmethode in welk geval het beste toepassen? En wat met het risico op legionella-ontwikkeling? Het zijn maar enkele van de vragen die Instal2020 aan het einde van het project willen kunnen beantwoorden. Uiteindelijk beoogt dit traject richtlijnen te kunnen geven om systemen voor sanitair water en verwarming zo efficiënt en tegelijk comfortabel mogelijk te ontwerpen, zonder hierbij de veiligheid (gezondheid) van de gebruiker uit het oog te verliezen. In dit kader wordt er zowel onderzoek uitgevoerd via metingen en simulaties alsook aan kennisdisseminatie gedaan.

Onderzoeksproject: INSTAL2020 - Integraal ontwerp van installaties voor sanitair en verwarming (WTCB)
INSTAL2020.

Resultaten en publicaties

Behalve via presentaties en opleidingen worden de resultaten van het onderzoek in Instal2020 zoveel mogelijk naar buiten gebracht via artikels en andere publicaties. Een goed voorbeeld is de kennisverspreiding die gebeurt rond het onderzoek naar legionella. De resultaten werden enerzijds voorgesteld tijdens het CIBW062 Symposium (ondersteund via een wetenschappelijk artikel). Anderzijds werd ook de directe doelgroep, de installateurs, bereikt via artikels in de vaktijdschriften van de beroepsorganisaties Bouwunie en Techlink (vroeger ICS). Dit onderzoek heeft verder ook bijgedragen tot een herwerking van het document ‘Handboek Best Beschikbare Technieken voor Legionellabeheersing’.

Naast kennisdisseminatie die het rechtstreeks gevolg is van het onderzoek wordt via het project getracht ook een aantal hulpmiddelen aan te reiken aan de installateur om op een efficiënte manier tot betere installaties te komen. Er zijn conceptfiches in opmaak die informatie geven over een aantal concepten met betrekking tot sanitair warm water en verwarming die gebruikt worden in de installatiepraktijk. Het gaat bv. over doorstroomtoestellen, voorraadtoestellen of zonneboilers. Daarnaast zijn er een aantal softwaretools in ontwikkeling. Deze tools zijn bedoeld om de installateur te helpen bij het ontwerp en de dimensionering van installaties, zodat dit efficiënt en tegelijk volgens de geldende wetten en normen kan gebeuren. In eerste instantie wordt gewerkt aan tools voor het dimensioneren van sanitaire productie- en distributie-installaties. Later zullen ook tools rond verwarming ontwikkeld worden.

Alle publicaties worden beschikbaar gesteld op de website van het project (www.instal2020.be - Projectresultaten).

www.instal2020.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - INSTAL2020
Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
ATIC Bouwunie EMIB KCE Techlink vzw

ATIC, Bouwunie, EMIB, KCE, Techlink vzw

  1. Onderzoeksprojecten
  2. INSTAL2020