Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

URBANWISE Beheer- en communicatieplatform voor een intelligente stadslogistiek

Van
tot

Al jarenlang is de bevoorrading van bouwplaatsen in een stad een probleem op economisch en milieu-technisch vlak. De negatieve gevolgen van het vervoer van goederen in een stadsomgeving zijn deels te verklaren door een inefficiënte organisatie.

Nochtans zijn er de laatste jaren nieuwe diensten van groenere en efficiëntere stadslogistiek in het leven geroepen (bijvoorbeeld: distributiecentra in de stad, plaatsen om bouwmaterialen bijeen te brengen, enz.) waarvan de vele operationele en milieuvoordelen duidelijk zijn aangetoond. Echter blijft de overgang naar deze nieuwe logistieke schema's een uitdaging.

In deze context kan informatica een reëel hulpmiddel zijn om de leveringen in het stadscentrum en de bevoorrading van bouwplaatsen rationeler en optimaler te laten verlopen.

Doelstellingen

Het doel van het URBANWISE project bestaat erin een informaticaplatform te ontwerpen, te ontwikkelen, te activeren en te laten groeien om alle actoren betrokken bij de stadslogistiek met elkaar te verbinden, ongeacht het soort onderneming (transporteur, leverancier, aannemer, …), de grootte van het bedrijf (grote onderneming uitgerust met krachtige informatica-systemen of KMO's) en de rol ervan in de logistieke keten. Dit om zo het beheer van het goederentransport in een stedelijke omgeving beter en vlotter te organiseren.

Resultaten en publicaties

Het URBANWISE platform dient toegankelijk te zijn voor alle actoren van de stadslogistiek, ongeacht hun grootte, aard van de onderneming of het IT profiel. Om dit te waarborgen zijn er drie interfaces ontwikkeld:
1. Systeeminterfaces (voor de eigenaars van IT systemen)
2. Internetinterface
3. Een mobiele interface

Contacteer ons

Dominique Pirlot
Florent Suain

02 655 77 11 Stuur ons een e-mail Proefstation
WTCB Onderzoeksproject: - URBANWISE
Met de steun van
InnovIRIS Service public de Wallonie

Z DG06

InnovIRIS, Service public de Wallonie, Z DG06

In samenwerking met
MULTITEL OCW QALINCA ULB

MULTITEL, OCW, QALINCA, ULB

  1. Onderzoeksprojecten
  2. URBANWISE