Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

3D-RESTAURATIE Nieuwe vormgevingstechnieken voor metaal-, steen- en pleisterwerkrestauratie

Van
tot

Vlaanderen is rijk aan onroerend erfgoed, dat de beste zorgen verdient. Vanuit het beleid van Onroerend Erfgoed wordt geijverd tot het behoud en het stimuleren van de ambachtelijke restauratie, ten behoeve van het behoud van het beschermde en onbeschermde erfgoed. Het besef groeit dat de ambachtelijke restauratie uitgebreid dient te worden met een kostenefficiënt instrumentarium, om restauraties te versnellen en budgetvriendelijker te maken. Daarom wordt het introduceren van innovatie aangemoedigd, ondermeer inzake scan- en CAD-technieken, in combinatie met CNC-, frees- en 3D-printtechnieken. In de meeste gevallen zal dit gebeuren door één of meerdere fases in de traditionele fabricatietechnieken te vervangen door een snellere/efficiëntere/goedkopere techniek.

In eerste instantie wordt hierbij gekeken naar de restauratie/reconstructie van ingewikkelde en/of sculpturale vormen, aangezien deze de grootste uitdaging vormen bij opmeten of hermodelleren. Hoewel het toepassingsdomein zeer groot is, beperken we ons in dit project tot bouwelementen in natuursteen, metaal of pleisterwerk. Uitbreidingen, bijvoorbeeld naar keramische materialen, zijn evenwel mogelijk.

Dit traject kadert in het programma ‘Innovatietrajecten voor Innovatievolgers’. Het gaat hierbij dus om een technologie die beschikbaar is, op beperkte schaal reeds gedemonstreerd is, maar omwille van diverse redenen nog geen ingang heeft gevonden op de brede Vlaamse restauratiemarkt.

Resultaten en publicaties

Tijdens het project wordt een reeks workshops georganiseerd. Die nemen deels de vorm aan van bedrijfsbezoeken bij innovatie-aanbieders, om zodoende de gebruikers (aannemers, architecten en andere voorschrijvers) kennis te laten maken met de mogelijkheden van de technologie.

Daarnaast zal een reeks workshops zich concentreren rond werkelijke cases: een concreet restauratievraagstuk, waarbij met een aantal bedrijven gewerkt wordt rond de praktische vragen die zich bij dat geval stellen.

Op basis van de resultaten van deze workshops wordt een leidraad opgesteld, die aan de hand van voorbeelden een overzicht dient te geven van hetgeen mogelijk is, en wat de technische en financiële haalbaarheid is van de toepassing van deze technieken. Aan de hand van deze gids kan een eindgebruiker een doordachte keuze maken van de te volgen weg bij een restauratieproject.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
SIRRIS VCB

SIRRIS, VCB