Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ERFGOEDLOKET Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed

Van 01.10.2014
tot 30.09.2021

Het energiezuinig maken van erfgoedgebouwen is bijzonder weinig ingeburgerd in België (o.

a. omwille van uitzonderingen in de energieregelgeving). Nochtans biedt dit bijzondere opportuniteiten zoals de reductie van broeikasgassen, het verlagen van de energiefactuur, het verhogen van gebruikerscomfort …

Doelstellingen

Dit project is er op gericht dat eigenaars/bewoners van onroerend erfgoed in de toekomst beroep kunnen doen op gespecialiseerde energieconsulenten. Deze consulenten zouden naast een evaluatie van de energiezuinigheid ook op maat gemaakte realistische en haalbare maatregelen moeten kunnen formuleren om de energiezuinigheid van het erfgoed te optimaliseren, zonder aantasting van de erfgoedwaarden of risico op nevenschade.

Het huidige projectvoorstel wil op dit potentieel inspelen door de basis te leggen van een structurele werking, waarbij restauratie-architecten opgeleid zullen worden tot gespecialiseerde erfgoedenergieconsulenten. De restauratie-architecten zullen in de toekomst immers de erfgoedwaarden moeten verzoenen met deze energetische ingrepen en comfortverbeteringen.

Resultaten en publicaties

De opzet en eerste resultaten van dit project werden voorgesteld op het internationale congres Energy Efficiency in Historic Buildings en het bijhorende artikel is online beschikbaar. Dit had tot gevolg dat het WTCB instaat voor de organisatie van dit congres in 2016 in Brussel.

Momenteel wordt de website met het bijhorende erfgoedloket/vragenportaal uitgewerkt zodat de restauratie-architecten op een eenvoudige en centrale manier met het WTCB in contact kunnen treden. Tegelijkertijd gaat er veel aandacht naar het in kaart brengen van de aanpak in de ons omringende landen, het benaderen van de Vlaamse restauratie-architecten en het bepalen van mogelijks te monitoren cases

www.erfgoedenergieloket.be

Contacteer ons

Samuel Dubois
Yves Vanhellemont
Michael de Bouw

02 716 42 11 Stuur ons een e-mail Kantoren
WTCB Onderzoeksproject: - ERFGOEDLOKET
Met de steun van
LNE onroerend erfgoed