Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

Circular.Concrete Beton meer circulair maken

Van
tot

De opkomst van de circulaire economie is ook voor de bouwsector een uitdaging en een opportuniteit. Het toepassen van een aantal van de principes van de circulaire economie zal een belangrijke meerwaarde opleveren voor de ganse bouwsector.

Voor beton zijn vandaag de dag verschillende technologische innovaties beschikbaar of in ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hoogwaardig gerecycleerde granulaten, ternaire cementen en alkali geactiveerde binders (bv. geopolymeren). Het toepassen ervan in de praktijk wordt echter vaak belemmerd door o.a. een ontbrekend referentiekader, technische onzekerheden, etc.

Het doel van Circular.Concrete, een VIS-project gesteund door het VLAIO binnen SIM Flanders, is om een brug te creëren tussen innovatie-aanbieders en potentiële gebruikers. Dit willen we realiseren door:
- een overzicht te maken van de verschillende beschikbare technologieën;
- materiaaltechnologische innovaties te valideren in labo en te implementeren op werven;
- en een duidelijk referentiekader te creëren voor kringloopbeton.

Doelstellingen

Om de doelstellingen te realiseren worden er verschillende acties ondernomen:
- Opstellen van een state-of-the-art
- Validatie op laboschaal van een vijftal veelbelovende innovatieve technologieën/producten die nog in ontwikkelingsfase zijn.
- Opvolgen en begeleiden van 10 pilootprojecten met aandacht voor circulair beton.
- Via LCA-analyse de reële milieuwinsten verder onderbouwen en optimaliseren.
- Collectief verspreiden van de kennis nodig om diverse aspecten van kringloopbeton op korte termijn te kunnen implementeren
- Organisatie van netwerkingevents om barrière tussen vraag en aanbod te elimineren.

Bent u geïnteresseerd in dit project? Heeft u een technologie of een innovatie die in aanmerking komt? Contacteer Jeroen Vrijders (jeroen.vrijders@bbri.be) of Laura Kupers (laura.kupers@bbri.be) of bezoek de projectwebsite: www.circular-concrete.be.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met

SIM Flanders

SIM Flanders

  1. Onderzoeksprojecten
  2. Circular.Concrete