Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

BOUWHUBS Bouwhubs – Logistiek in de bouw

Van
tot

De tijd is rijp voor het uitwerken en uittesten van de oplossingsrichting van bouwhubs om volgende redenen:

 • Bereikbaarheid  van  bouwwerven,  gevoed  vanuit  een  steeds  grotere  mobiliteitsproblematiek  in Vlaanderen, wordt constant moeilijker.

 • Toename in renovatieprojecten in de bouw, die méér en kleinere logistieke stromen met zich meebrengen (kleinere deelladingen).
 • Blikvanger: “Logistieke kost bedraagt gemiddeld tussen de 8 à 12% van de totale bouwkosten.” Bovendien zorgt logistiek falen (bv. te laat of te weinig aanleveren) voor supplementaire bouwkosten (bv. wachttijden).
 • Concepten, zoals bv. Lean management en Just in Time, dringen ook door in de bouwsector.
 • Weinig opslagruimte voor materialen op de werven zelf.
 • Materieel is vaak duur en gespecialiseerd waardoor uitwisseling overheen nabijgelegen werven wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Doelstellingen

Het uitwerken en uittesten van logistieke bouwhubs en dit voor materiaal, producten en materieel. Deze bouwhubs dienen als een belangrijk ontkoppel- en verzamelpunt van goederenstromen naar de werven toe. Value added logistics op vlak van pre-montage en prefabricage en het (JIT) aanmaken van werfpakketten wordt hierbij mee opgenomen.

Eén bouwhub is ook bedoeld om meerdere werven te bedienen, zodat slimme consolidatie en ‘economies of scale’ realiseerbaar zijn, niet alleen op de bouwwerf zelf maar ook in de aanleveringen naar de verschillende werven toe (bv. via milkruns).

Opportuniteiten

Op economisch vlak kunnen bouwhubs zorgen voor een efficiëntere logistiek, door bijvoorbeeld een vermindering van het aantal deelvrachten en minder logistieke handelingen (zoals kraanbewegingen) op de bouwwerf.

Een verbeterde logistiek naar de bouwwerven toe zorgt ook voor een reductie van de bouwkosten zelf, door bijvoorbeeld het vermijden van wachttijden t.g.v. laattijdige aanleveringen. Minder opslag van goederen op de bouwwerf zelf heeft een gunstig effect op diefstal van goederen en op schades.

Pre-montage en pre-fabricage van materialen en het aanmaken van werfpakketten op de bouwhub creëert economische activiteiten op vlak van value added logistics.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zal de efficiëntere logistiek (minder transporten, hogere beladingsgraad) zorgen voor een gunstig effect op milieu en congestie. De bouwhub kan ook stimuleren dat de grote vrachten naar de hub toe in dal momenten gebeuren en ook multimodale mogelijkheden zoals binnenvaart kunnen ingezet worden.

 Concrete activiteiten en werkzaamheden

 • Analyse van bruikbare studies en best practices, ook in het buitenland, en het nagaan van operationele randvoorwaarden en globaal potentieel.
 • Uitwerken van logistiek concept en samenwerkingsmodellen. Nagaan welke ondersteunende technologie kan ingezet worden voor het in kaart brengen en traceren van de werf gerelateerde logistieke stromen.
 • Uitbouwen van een tool voor vergelijkende simulatie van werf gerelateerde as-is goederenstromen en de to-be situatie van een logistiek bouwhub.
 • Uitvoeren van een concrete case door monitoring van as-is stromen enerzijds en vergelijkende what-if analyses voor een bouwhub scenario anderzijds.
 • Berekenen van de economische kosten-baten analyse voor de verschillende actoren evenals de milieu impact (verminderde CO2 uitstoot t.g.v. bv. minder transporten).

 

Steden laten steeds minder toe dat (zware) bedrijfsvoertuigen de stadskern binnen mogen, en dan zeker niet op de drukke momenten van de dag

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

 1. Onderzoeksprojecten
 2. BOUWHUBS