Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

NA AFWERKING Normen-Antenne Afwerking

Van
tot

De Normen-Antenne (NA) "Afwerking" heeft tot doel de serctor te informeren omtrent de Belgische, Europese en internationale normalisatie voor materialen die gebruikt worden bij de afwerking van muren en vloeren, zoals verven en vernissen, binnen- en buitenbepleisteringen, ETICS, lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en muur- en vloerbekledingen uit keramische tegels, natuursteen en hout.

Bovendien verleent de NA technische bijstand voor een beter begrip en een correcte toepassing van die normen. Sinds half 2017 neemt het WTCB het onderdeel verven en vernissen voor zijn rekening daar waar dit voordien door CoRI werd verzorgd

Resultaten en publicaties

Tal van publicaties, cursussen en lezingen werden in 2017 door de medewerkers van de NA Afwerkingen gerealiseerd.

In 2017 werden er 32 cursussen en conferenties verzorgd in het domein van de afwerkingen. De meest voorkomende onderwerpen waren:
- Buitenisolatie van gevels met zowel bepleisteringen als harde bekledingen (ETICS): plaatsing, nieuwe tendensen, schadepreventie
- Invloed van water op de natuursteenkeuze bij zwembaden
- Natuursteen: geologie, toepassing in wegenbouw, restauratie
- Lichte wanden en verlaagde plafonds met gipsplaten, binnenisolatie met voorzetwanden
- Binnen- en buitenbekledingen in hout

Maar liefst 14 WTCB-publicaties verschenen in 2017 waarvan 12 in de WTCB-Contact, 1 Technische Voorlichting en 1 WTCB-Monografie.

In 2017 ging veel aandacht naar de brandveiligheid van afwerkingen, met drie publicaties:
- ETICS en de brandveiligheid van gevels
- Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken
- Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

In het domein van de gevelafwerkingen kwamen bijkomend volgende onderwerpen aan bod:
- ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing
- Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk

Met betrekking tot de harde muur- en vloerbekledingen werden volgende onderwerpen behandeld:
- Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen
> - Oplossingen om niveauverschillen tussen tegels te vermijden
- Opmeten van muur- en vloerbekledingen volgens de norm NBN B 06-001
- Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?

Wat betreft de lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren verscheen een nieuwe Technische Voorlichting en een artikel:
- Dimensionering van glazen binnenwanden
- TV 261: Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 2: niet-structurele toepassingen (uitstalramen, deuren en gehelen uit gehard glas)

In het domein van de verven werd één artikel gepubliceerd:
- Toepassing van verf op betonnen ondergronden

Ook werd individuele technische ondersteuning geboden aan KMO’s werkzaam in het domein van de afwerkingen met meer dan 250 beantwoorde vragen per e-mail of telefoon en een 15-tal plaatsbezoeken.

Op Europees en internationaal vlak wordt de ontwikkeling van nieuwe en de herziening van bestaande normatieve documenten voor de verschillende domeinen van nabij opgevolgd.

De website van de Normen-Antenne werd in 2017 regelmatig aangevuld met publicaties, aankondigingen voor informatiesessies en normenfiches. De normalisatie-informatie kan er worden teruggevonden, net als een 25-tal samenvattende fiches over veelgebruikte normen voor afwerkingsmaterialen. - Belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren

www.normen.be
WTCB Onderzoeksproject: - NA AFWERKING
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CoRi

CoRi