Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

14/08/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA AFWERKING Normen-Antenne Afwerking

Van
tot

Sinds 2010 heeft de Normen-Antenne Afwerking tot doel informatie te geven over internationale, Europese en Belgische normalisatie met betrekking tot materialen die gebruikt worden bij de afwerking van muren en vloeren.

De ontwikkeling van nieuwe en de herziening van bestaande normatieve documenten wordt op de voet opgevolgd.
Specifieke acties rond verven en vernissen, bepleisteringen en ETICS, lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren, keramische tegels, natuursteen en houten bekledingen worden uitgewerkt om product- en testnormen in die domeinen toe te lichten en toegankelijk te maken. De medewerkers verspreiden informatie op brede, collectieve schaal via uiteenzettingen, conferenties en artikels en op individueel niveau op maat van de onderneming via mail, telefoon of met plaatsbezoek.
De webpagina ondersteunt de algemene werking van deze tool met een 25-tal samenvattende fiches over veelgebruikte normen voor afwerkingsmaterialen. Ook in 2018 blijft WTCB het contactpunt waar alle ondernemingen terecht kunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over normen in het domein van de afwerkingsmaterialen.
De normen-antenne krijgt de steun van FOD Economie via het Bureau voor Normalisatie NBN.

De Normen-Antenne (NA) "Afwerking" heeft tot doel de serctor te informeren omtrent de Belgische, Europese en internationale normalisatie voor materialen die gebruikt worden bij de afwerking van muren en vloeren, zoals verven en vernissen, binnen- en buitenbepleisteringen, ETICS, lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en muur- en vloerbekledingen uit keramische tegels, natuursteen en hout. Bovendien verleent de NA technische bijstand voor een beter begrip en een correcte toepassing van die normen. Sinds half 2017 neemt het WTCB het onderdeel verven en vernissen voor zijn rekening daar waar dit voordien door CoRI werd verzorgd

Normen-Antenne Afwerking: het contactpunt voor gepersonaliseerd advies over normen in het domein van de afwerkingsmaterialen

Resultaten en publicaties

In 2017 werden er 32 cursussen en conferenties verzorgd in het domein van de afwerkingen :
- Buitenisolatie van gevels met zowel bepleisteringen als harde bekledingen (ETICS)
- Invloed van water op de natuursteenkeuze bij zwembaden
- Natuursteen: geologie, toepassing in wegenbouw, restauratie
- Lichte wanden en verlaagde plafonds met gipsplaten, binnenisolatie met voorzetwanden
- Binnen- en buitenbekledingen in hout

Maar liefst 14 WTCB-publicaties verschenen in 2017 waarvan 12 in de WTCB-Contact, 1 Technische Voorlichting en 1 WTCB-Monografie.

Brandveiligheid van afwerkingen :
- ETICS en de brandveiligheid van gevels
- Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken
- Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen                 

Gevelafwerkingen :
- ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing
- Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk

Harde muur- en vloerbekledingen :
- Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen
- Oplossingen om niveauverschillen tussen tegels te vermijden
- Opmeten van muur- en vloerbekledingen volgens de norm NBN B 06-001
Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?

Lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren :
- Dimensionering van glazen binnenwanden
- TV 261: Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 2: niet-structurele toepassingen (uitstalramen, deuren en gehelen uit gehard glas)

Verven:
- Toepassing van verf op betonnen ondergronden

Ook werd individuele technische ondersteuning geboden aan KMO’s werkzaam in het domein van de afwerkingen met meer dan 250 beantwoorde vragen per e-mail of telefoon en een 15-tal plaatsbezoeken.

Op Europees en internationaal vlak wordt de ontwikkeling van nieuwe en de herziening van bestaande normatieve documenten voor de verschillende domeinen van nabij opgevolgd.

De website van de Normen-Antenne werd in 2017 regelmatig aangevuld met publicaties, aankondigingen voor informatiesessies en normenfiches. De normalisatie-informatie kan er worden teruggevonden, net als een 25-tal samenvattende fiches over veelgebruikte normen voor afwerkingsmaterialen.

www.normen.be
WTCB Onderzoeksproject: - NA AFWERKING
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CoRi

CoRi

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA AFWERKING