Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

SUREMAT Oppervlaktebehandelingen en multimateriële actieve bekledingen

Van
tot

De Technologische Dienstverlening (TD) SUREMAT groepeert de kennis van vijf onderzoekscentra om kmo’s te helpen met hun innovatieve projectaanpak (hulp en advies bij innovatie, begeleiding bij het opstellen van dossiers,.

) en hen in te lichten over de laatste technologieën. De voorgestelde hoofddomeinen hebben betrekking op de behandeling van alle soorten oppervlakken en ondergronden (beton, hout, enz.).

Doelstellingen

Binnen het consortium ontfermt het WTCB zich hoofdzakelijk over de problematiek die zich in de bouwsector stelt op het vlak van schilderwerken, afwerking en behandeling van oppervlakken, toegepast op de bouwplaats of in de fabriek.

Vandaag bestaan er talrijke innoverende materialen en behandelingen. Zo beschikken sommige afwerkingen, bovenop hun decoratieve en beveiligingsfuncties over anti-condensatie eigenschappen of laten toe het thermisch gedrag van de buitenwanden te wijzigen. De recent toegepaste nieuwe milieuwetgeving heeft eveneens gezorgd voor belangrijke wijzigingen in de formulering van verfsoorten.

In het kader van deze problematiek kunnen bedrijven op deze dienstverlening beroep doen. Dit project heeft talrijke kmo’s reeds ondersteuning geboden aangaande zeer gevarieerde onderwerpen, zoals de optimalisatie van prestaties door middel van aangepaste formuleringen of een verbeterde duurzaamheid van de buitenelementen. Er werd regelmatig rond de meest innovatieve trends gecommuniceerd (studiedagen, artikels, enz.).Thematische studiedag : "Les nouveaux revêtements, verts et durables, 19.06.2014, Bergen", www.suremat.be/fr/evénements

www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=28

www.suremat.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - SUREMAT
Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

Service public de Wallonie, Z DG06

In samenwerking met
CRM Groep CoRi Materia Nova TCHN

CRM Groep, CoRi, Materia Nova, TCHN