Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

C-BRIDGE Stappenplan naar Ontwerp, Regelgeving en Constructie van Composietbruggen in Vlaanderen

Van
tot

Composieten (vezelversterkte kunststoffen) vertonen een belangrijk potentieel voor de bruggenbouw.

Zo zijn ze verhoudingsgewijs sterker en lichter dan klassieke bouwmaterialen zoals beton en staal, zijn ze duurzamer dan bijvoorbeeld hout en vergen minder onderhoud. In het bijzonder wanneer gekeken wordt naar fiets- en voetgangersbruggen leert de buitenlandse ervaring dat dit type bruggen een meerwaarde biedt. Het potentieel van composieten binnen de bruggenbouw wordt al sterk uitgespeeld in de Nederlandse bouwsector waar momenteel al bijna 2000 bruggen deels of geheel in composieten gerealiseerd werden. In België is nog maar weet van een 4-tal kleinschalige bruggen in composieten. Deze beperkte realisaties in België zijn voor een groot deel te wijten aan gebrekkige kennis bij opdrachtgevers (overheden en particulieren), projectleiders, ontwerpers en uitvoerders waardoor deze optie ofwel niet bekend is of toch nog met een zekere graad van argwaan wordt bekeken. Daarnaast bestaan er nog geen normen op Belgisch of Europees niveau voor de berekening van dergelijk constructies, hetgeen een aantal moeilijkheden meebrengt voor het ontwerp. Met het Tetra-project C-Bridge, gesubsidieerd door Vlaio, zal deze kennisleemte overbrugd worden. Kennis welke aanwezig is bij universitaire partners en onderzoeksinstellingen, en tevens ook aanbestedende overheden in binnen- en vooral buitenland zal verzameld worden en op die wijze gebundeld en verwerkt worden dat deze direct praktisch inzetbaar is voor de bouwpartners.

Doelstellingen

Het Tetra-project C-Bridge heeft tot globaal doel om het ontwerp, de realisatie en de bouw van composietbruggen te stimuleren, dit door het ter beschikking stellen van de noodzakelijke kennis (Tetra = Technologie Transfer). Binnen dit onderzoeksproject werkt het WTCB nauw samen met de Universiteit Gent.

De concrete doelstellingen van dit project werden gedefinieerd na een intensieve bevraging van de doelgroep, de actoren in de bouwsector, die de volledige bouwketen afdekken. Op basis van deze gesprekken werden concrete subdoelstellingen gedefinieerd, welke het volledige proces dat doorlopen dient te worden, gaande van de vraag tot de realisatie en zelfs verder kijkend naar de exploitatie van een fietsers- en voetgangersbrug afdekken. Dit heeft geleid tot volgende concrete deliverables voor het Tetra-project C-Bridge:
- Opstellen van een state-of-the-art rondom composieten in de bruggenbouw
- Opstellen van type-bestekteksten voor bruggen in composieten
- Aanbevelingen formuleren met betrekking tot het ontwerpen van composietbruggen
- Selectiecriteria en kostprijs inschatting
- Aanbevelingen opstellen omtrent de uitvoering en opvolging van de constructie fase
- Afspraken rond oplevering en onderhoud

Onderzoeksproject: C-BRIDGE - Stappenplan naar Ontwerp, Regelgeving en Constructie van Composietbruggen in Vlaanderen (WTCB)
C-BRIDGE.

Resultaten en publicaties

Dit Tetra-project gaat van start september 2018 en zal lopen tot augustus 2021. Bouwactoren die nog wensen toe te treden tot de gebruikersgroep van deze Tetra kunnen zich nog steeds aanmelden.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
Universiteit Gent

Universiteit Gent

  1. Onderzoeksprojecten
  2. C-BRIDGE