Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

HAMSTER Heat, Air, Moisture real scale Test facility for building elements

Van 01.01.2016
tot 31.12.2019

Dit project bestaat erin om een proefpost te ontwikkelen en te valideren dat toelaat het hygrothermisch gedrag en de energetische prestaties te bestuderen van bouwelementen van realistische afmetingen.

Doelstellingen

Deze proefpost combineert verschillende functionaliteiten welke het uniek maakt in meerdere opzichten:
- De proeftpost bestaat uit twee geklimatiseerde kamers waar het mogelijk is om het binnen- en buitenklimaat te reproduceren en te combineren. De ervaring toont dat het tot stand gebrachte buitenklimaat in dit geval completer is dan datgene waargenomen in andere, vergelijkbare testposten.
- De bestudeerde bouwelementen geplaatst tussen de twee testlokalen, geven bijzondere/realistische afmetingen weer.
- Het feit dat de installatie roterend is, laat toe om zowel verticale, hellende, alsook horizontale elementen te bestuderen.
- De polyvalentie van de testinstallatie maakt het mogelijk om doelbewuste prestatiestudies uit te voeren (bv. energetische, luchtverplaatsing of vocht) of om de gecombineerde/globale prestaties te evalueren.

Resultaten en publicaties

Deze testinstallatie, uniek omwille van zijn functionaliteiten en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden, zal worden geïnstalleerd in het gebouw van het «Brusselse Competentiecentrum Duurzaam Bouwen» te Brussel. De installatie wordt ter beschikking gesteld van onderzoekers in het Brussels Gewest waarbij structurele samenwerking voorzien wordt ter gelegenheid van het project. Hierdoor krijgen de betrokken partners de kans om intern hun competenties te ontwikkelen.

De polyvalentie van de testinstallatie is geschikt voor onderzoek en industriële ontwikkeling op nieuwe producten, bouwelementen of systemen toepasbaar in het kader van energetische hernieuwing in bestaande gebouwen. Dit biedt belangrijke opportuniteiten voor de industrie.

WTCB Onderzoeksproject: - HAMSTER
Met de steun van
FEDER InnovIRIS
In samenwerking met
VUB ULB UCL ECAM Greenbizz