Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

S.T.A.R. Sustainable Thermal Acoustic Retrofit

Van 01.01.2012
tot 31.12.2014

Het project richt zich op een holistische benadering van duurzame renovatie van residentiële gebouwen, met een klemtoon op het samengaan van thermische EN akoestische eigenschappen.

De kernactiviteit richt zich daarbij op het concrete onderzoek naar en van holistische oplossingen, alsook het verspreiden van deze kennis naar de professionele voorschrijvers.

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van het onderzoeksproject zijn:
- Bedrijven actief aansporen om de werkelijke prestaties van hun producten te testen en te verbeteren en mogelijke leemtes op de renovatiemarkt in te vullen.
- Vaak gebruikte manieren om bouwelementen bij renovatie met elkaar te verbinden, dienen multidisciplinair onderzocht en verbeterd te worden (akoestisch, thermisch, lekdichtheid, brandveiligheid…).
- Het ontwikkelen van ‘Retrofit Robust Details’ voor het ontwerp en de uitvoering bij renovatie van gebouwen in akoestisch uitdagende omgevingen. Deze worden vergezeld van handige checklists voor de ontwerpers en uitvoerders die belangrijke ontwerpprincipes en montagedetails omschrijven.

Resultaten en publicaties

- Een eerste meetcampagne op houten vloeren leidde tot een nieuw renovatieconcept voor houten vloeren, wanneer enkel langs de bovenzijde kan ingegrepen worden. Dit concept maakt gebruik van een extra balkenlaag die op elastische pads wordt gemonteerd tussen de bestaande vloerbalken en leidt tot bevredigende oplossingen voor woningscheidende vloeren.
- Verdere meetcampagnes op houtskelet gevel-invulwanden en op openschalige dakelementen en sandwichpanelen leidden tot nieuwe inzichten en enkele performante en kostenefficiënte oplossingen.
- In diverse werkgroepen werd gewerkt aan een 60-tal geïntegreerde 3D renovatiedetails, waarbij de verschillende renovatiestappen vertrekkende van de oorspronkelijke situatie tot de gerenoveerde situatie op een inzichtelijke manier worden weergegeven met bijzondere aandacht voor de aansluitingsdetails en de bijhorende prestatieniveaus.

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - S.T.A.R.
Met de steun van
A_VLAIO ERACOBUILD
In samenwerking met
BRE LUND University PassiefHuisPlatform Edinburgh Napier Historic Scotland