Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

CCTB Bouwtechnisch typebestek 2022

Van
tot

Het bouwtechnisch typebestek 2022 (Cahier des Charges Type-Bâtiments 2022, afgekort CCTB) vormt het referentiedocument voor het opstellen van kwalitatieve Bijzondere bestekken met de voorschriften voor de nieuwbouw- of renovatiewerken van gebouwen.

Dit typebestek is een bibliotheek samengesteld uit ongeveer 9 500 elementen.

Doelstellingen

Het typebestek heeft tot doel het enige referentiedocument te worden op het vlak van technische voorschriften voor openbare en meer dan de helft gesubsidieerde aanbestedingen.

Resultaten en publicaties

Als resultaat van de samenwerking tussen de private en openbare sectoren, zal dit typebestek vanaf dit jaar gebruikt worden als exclusief technisch referentiemiddel voor de bouw en renovatie van openbare gebouwen in Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel. Dit referentiemiddel is bedoeld voor alle private actoren (bedrijven, ontwerpers, enz.) en openbare actoren (administraties, gemeenten, OCMW, enz.) die in woningen en openbare gebouwen voorzien. Het referentiebestek integreert de nieuwe eisen betreffende duurzame ontwikkeling en de meest recente juridische bepalingen in het kader van openbare aanbestedingen.

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie WTCB

Service public de Wallonie, WTCB

In samenwerking met
BMP

ARDIC

UWA CCW SPW CFWB SWL UVCW

BMP, ARDIC, UWA, CCW, SPW, CFWB, SWL, UVCW