Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

CECOMSTRUCT Textiel verstevigde cementmatrix composieten voor hoog performante, brandbestendige, duurzame bouwsystemen

Van
tot

De klassieke wandopbouw wordt steeds meer in vraag gesteld, door de steeds groeiende eisen op gebied van isolatie en luchtdichtheid.

Binnen het SBO-project CeComStruct, gesubsidieerd door Vlaio, wordt een alternatief structureel dragend wandsysteem bestudeerd (SBO = Strategisch Basis Onderzoek). Dit innovatief wandconcept bestaat uit structureel isolerende sandwichpanelen met huiden van slechts 2 cm dik, welke vervaardigd zijn uit 3D textiel verstevigde cementmatrix composieten. Daarnaast wordt binnen dit project tevens de vervanging van traditioneel cement door alternatieven zoals geopolymeren en metaalslakken bestudeerd. Binnen dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met universitaire partners (VUB (trekker van dit project) en KU Leuven) en waakt WTCB over de feitelijke toepasbaarheid binnen de bouwsector.

Doelstellingen

Binnen dit onderzoeksproject focust het WTCB met haar onderzoekstaken voornamelijk op de evaluatie van de haalbaarheid van het basis wandconcept, zijnde structureel dragende isolerende sandwichpanelen vervaardigd met zeer dunne huiden op basis van 3D textiel verstevigde cementmatrix composieten, voor meerlaagse residentiële gebouwen.

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de draagcapaciteit van het basiselement, maar ook naar de detaillering, de mogelijke gevolgen van accidentele belastingen op de draagcapaciteit en de akoestische prestaties. Via een LCA-analyse van het bouwsysteem wordt ook de milieu-impact begroot en geoptimaliseerd.

Onderzoeksproject: CECOMSTRUCT - Textiel verstevigde cementmatrix composieten voor hoog performante, brandbestendige, duurzame bouwsystemen (WTCB)
CECOMSTRUCT.

Resultaten en publicaties

Uitgebreide proefcampagnes op ware schaal, uitgevoerd tijdens de eerste 3 jaar van dit project, hebben reeds aangetoond dat degelijke lichtgewicht wandsystemen structureel tot 4 bouwlagen kunnen dragen. Numerieke modellen tonen ook een goede overeenkomst met de experimenteel bekomen resultaten.

Desondanks het lichte gewicht van dit bouwsysteem geven proeven en simulaties desalniettemin aan dat dergelijke systemen nog steeds aan de akoestische normvereisten voor gevelsystemen in licht stedelijke omgeving kunnen voldoen. Indien extra voorzieningen aangebracht worden aan het basispaneel kan zelfs potentieel voldaan worden aan de akoestische normvereisten voor sterk stedelijke omgevingen.  

In het laatste jaar van dit onderzoek zal dieper ingegaan worden op de bouwknopen en zullen deze niet alleen gedetailleerd, maar ook uitvoerig getest worden. Daarnaast zal ook experimenteel en numeriek gekeken worden naar hoe de draagcapaciteit van dergelijke systemen nog steeds kan worden gegarandeerd, zelfs na het optreden van eventueel aanhechtingsverlies tussen huiden en isolatie (bv. ten gevolge van een accidentele belasting zoals brand).

J. Vervloet, P. Van Itterbeeck, S. Verbruggen, M. El Kadi, M. De Munck, J. Wastiels, D. Van Hemelrijck, T. Tysmans, “Axial loading of small scale sandwich panels with textile reinforced cementitious faces monitored by DIC”, 2nd International RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures (EAC2), 12-14 September 2017, ULB-VUB, Brussels, Belgium

J. Vervloet, P. Van Itterbeeck, S. Verbruggen, M. El Kadi, M. De Munck, J. Wastiels, T. Tysmans, “Buckling behavior of structural insulating sandwich walls with textile reinforced cement faces” The International Conference STRAIN-HARDENING CEMENT- BASED COMPOSITES (SHCC 4) will take place in Dresden, 18-20 September 2017, Germany

J. Vervloet, P. Van Itterbeeck, S. Verbruggen, T. Tysmans, J. Wastiels, D. Van Hemelrijck, M. El Kadi, M. De Munck, “Sandwich panels with Textile Reinforced Cementitious faces as new insulating wall system: a case study.”, Proceedings of the IASS Annual Symposium 2017 “Interfaces: architecture.engineering.science” 25 - 28th September, 2017, Hamburg, Germany

J. Vervloet, P. Van Itterbeeck, B. Murray, S. Verbruggen, M. El Kadi, M. De Munck, J. Wastiels, T. Tysmans, “Design and experimental investigation of textile reinforced cement sandwich panel ends.”, Proc. of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering Aug 29 to 31, 2018, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic

www.cecomstruct.be

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met

3D-Weaving

KU Leuven VUB

3D-Weaving, KU Leuven, VUB

  1. Onderzoeksprojecten
  2. CECOMSTRUCT