Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

Mandat M480 - Lighting Energieprestaties van verlichtingsinstallaties

Van
tot

Herziening van de Europese norm betreffende de berekening van de energieprestatie van verlichtingsinstallaties.

Doelstellingen

Het WTCB werd, als expert, gemandateerd door het CEN om deel te nemen aan de herziening van de norm EN 15193 – Energy Performance of Lighting Installations conform de richtlijn 2010/31/UE betreffende de herschikking van de richtlijn 2002/91/CE betreffende de energieprestatie van gebouwen (DPEB).

Resultaten en publicaties

Het CEN vaardigde dit mandaat uit met het oog op een herziening van de EPBD: bestaande normen dienen te worden onderzocht en opnieuw geformuleerd en nieuwe dienen te worden bijgevoegd om een duidelijk en expliciet overzicht te kunnen bieden van de te bepalen keuzes, grensvoorwaarden en ingevoerde gegevens op nationaal of gewestelijk niveau.

Dit werk wordt verricht binnen het CEN TC 169 Light and Lighting – WG 9 Energy Performance of Building. Het betreft de uitwerking van een norm, de voorstelling ervan aan de verschillende landen die lid zijn van het CEN en de inachtneming van hun opmerkingen en reacties.

Concreet tracht men een finaal normontwerp en technisch rapport op te stellen tegen midden 2014.

Met de steun van
CEN

CEN

In samenwerking met
Fraunhofer THORN Lighting People UCL ZVEI

Fraunhofer, THORN Lighting People, UCL, ZVEI