Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

Out2In Impact van filtratie- en luchtzuiveringstechnieken op het binnendringen van buitenluchtpolluenten via ventilatie ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in duurzame gebouwen

Van
tot

Binnen het ventilatieprincipe van gebouwen wordt de buitenlucht beschouwd als een bron van verse, ‘propere’ lucht.

Hoewel de Brusselse buitenluchtkwaliteit reeds verbeterde, blijven de concentraties van bepaalde polluenten, waaronder piekpolluties van ozon (en zijn precursoren NOx en VOC) en fijnstof, zorgwekkend. Ventilatiesystemen spelen mogelijks een rol in het binnenbrengen van deze buitenluchtpolluenten met potentiële nadelige effecten voor de binnenluchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners tot gevolg. De filters die standaard voorzien zijn bij mechanische ventilatiesystemen zijn voornamelijk gericht op het beschermen van het systeem en zijn onderdelen tegen vervuiling. Dit project heeft als doel- in het kader van de binnenluchtkwaliteit- na te gaan: welke rol mechanische ventilatiesystemen (zowel systemen C als D) spelen in het binnenbrengen van buitenluchtpolluenten| in hoeverre klassieke luchtfiltratie volstaat | wat de effectiviteit en meerwaarde is van doorgedreven filtratie en elektrostatische precipitatie als innovatieve techniek op het voorkomen van het binnendringen van buitenluchtpolluenten via ventilatie. Op deze vragen zal een antwoord geformuleerd worden vanuit : - in laboratorium metingen op de filters als onderdelen, - in situ metingen op het ventilatiesysteem (zowel systemen C als D) - zijn eventuele filters - evenals in de binnenomgeving, en computermatige simulaties. De meerwaarde van de aanpak binnen dit project komt vooral voort uit het feit dat: er metingen worden gedaan met de natuurlijke polluentenbelading van de Brusselse buitenlucht, de filtratie-efficiëntie voor fijnstof bekeken wordt in een meetbereik van 10nm-10µm (PM10, PM2,5 & PM0,1) gebaseerd op aantallenconcentraties, de filtratie-efficiëntie wordt opgevolgd in functie de tijd (2 jaar) en er tevens ook gekeken wordt naar afvang en het binnenbrengen van chemische polluenten (O3, NOX en VOC) door filters en ventilatiesystemen.

Binnen het ventilatieprincipe van gebouwen wordt de buitenlucht beschouwd als een bron van verse, ‘propere’ lucht. Hoewel de Brusselse buitenluchtkwaliteit reeds verbeterde, blijven de concentraties van bepaalde polluenten, waaronder piekpolluties van ozon (en zijn precursoren NOx en VOC) en fijnstof, zorgwekkend. Ventilatiesystemen spelen mogelijks een rol in het binnenbrengen van deze buitenluchtpolluenten met potentiële nadelige effecten voor de binnenluchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners tot gevolg. De filters die standaard voorzien zijn bij mechanische ventilatiesystemen zijn voornamelijk gericht op het beschermen van het systeem en zijn onderdelen tegen vervuiling.

Doelstellingen

Dit project heeft als doel- in het kader van de binnenluchtkwaliteit- na te gaan: welke rol mechanische ventilatiesystemen (zowel systemen C als D) spelen in het binnenbrengen van buitenluchtpolluenten| in hoeverre klassieke luchtfiltratie volstaat | wat de effectiviteit en meerwaarde is van doorgedreven filtratie en elektrostatische precipitatie als innovatieve techniek op het voorkomen van het binnendringen van buitenluchtpolluenten via ventilatie.

Op deze vragen zal een antwoord geformuleerd worden vanuit :
- in laboratorium metingen op de filters als onderdelen,
- in situ metingen op het ventilatiesysteem (zowel systemen C als D)
- zijn eventuele filters
- evenals in de binnenomgeving, en computermatige simulaties.

De meerwaarde van de aanpak binnen dit project komt vooral voort uit het feit dat: er metingen worden gedaan met de natuurlijke polluentenbelading van de Brusselse buitenlucht, de filtratie-efficiëntie voor fijnstof bekeken wordt in een meetbereik van 10nm-10µm (PM10, PM2,5 & PM0,1) gebaseerd op aantallenconcentraties, de filtratie-efficiëntie wordt opgevolgd in functie de tijd (2 jaar) en er tevens ook gekeken wordt naar afvang en het binnenbrengen van chemische polluenten (O3, NOX en VOC) door filters en ventilatiesystemen.

Resultaten en publicaties

De verworven kennis zal aangewend worden voor:
- het opstellen van een beslissingsboom die toelaat de geschikte techniek te selecteren in functie van de benodigde graad van filtratie/zuivering
- het definiëren van een risicobeheerstrategie op vlak van ventilatie bij piekpolluties in de buitenlucht
- het formuleren van aanbevelingen rond onder andere slimme ventilatiestrategieën in een stedelijke omgeving

Contacteer ons

Met de steun van
InnovIRIS Leefmilieu Brussel

InnovIRIS, Leefmilieu Brussel

  1. Onderzoeksprojecten
  2. Out2In