Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ZICHTBETON Zichtbeton : Uitvoeringseisen en evalutieprocedures

Van
tot

Ter plaatse gestort beton wordt steeds meer in architecturale toepassingen gebruikt, men spreekt dan over "zichtbeton".

Als vandaag een zichtbeton wordt voorgeschreven zijn er te vaak zeer hoge eisen met betrekking tot het uitzicht van het eindresultaat. Zo wordt er een homogeen en foutvrij oppervlak verwacht, zonder tintverschillen, ongewenste luchtbellen etc. Het stijgende aantal realisaties zichtbeton leidt dus ook tot meer discussies over het uitzicht van het eindresultaat. Deze discussies zijn vaak terug te brengen tot onrealistische verwachtingen, een gebrek aan objectief meetbare criteria en de diverse moeilijkheden en onzekerheden bij de uitvoering. De toekomstige Belgische normering van zichtbeton zou hier oplossingen voor moeten aanreiken.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze studie is de bijdrage aan de normatieve documenten en het opstellen van aanbevelingen rond zichtbeton (Belgische norm betreffende zichtbeton en Technische Voorlichting Zichtbeton, verwacht respectievelijk eind 2015 en midden 2016). Praktisch houdt dit in dat vragen, voorgeschoven door de betrokken partijen, bestudeerd worden. Zo wordt er bijvoorbeeld nagegaan wat de minimale eisen voor het beton en de bekisting zijn, wordt er gezocht naar een objectieve methode om op de werf de kwaliteit van het geleverde beton te kunnen evalueren en worden er realistische beoordelingscriteria opgesteld om de esthetische kwaliteit van het oppervlak (tint, luchtbellen, voegen etc.) te kunnen evalueren.

Resultaten en publicaties

De studie steunt op drie pijlers: interpretatie en validatie van literatuur gegevens, labotesten en werfanalyses.
Het eerste deel van de studie focuste op de betonsamenstelling. Zo werden er onder meer verschillende mengsels met variërende concentratie fijne fractie (cement, filler, fijn zand) aangemaakt en geëvalueerd d.m.v. proefmuurtjes. Interpretatie van deze resultaten zal toelaten om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot het minimaal fijngehalte voor het verkrijgen van een kwalitatief zichtbeton.
In het labo wordt ook gezocht naar een eenvoudige en snelle pass/fail test om de kwaliteit van het beton op de werf voor het storten te evalueren op de kwaliteit als zichtbeton (met nadruk op de segregatie bestendigheid). Een reeks werfanalyses zal toelaten om de toepasbaarheid van de laboresultaten af te toetsen en aldus case studies te vormen. De werfbezoeken zullen tevens ook dienen om de beoordelingscriteria nader te definiëren en af te toetsen aan de realiteit. De informatie van de labo en werfproeven wordt ook gebruikt om een sluitend kader op te stellen voor de statistische interpretatie van de resultaten (minimaal aantal representatieve metingen, maximale waarden…).

Contacteer ons

Met de steun van
Z NBN FOD Economie

Z NBN , FOD Economie

In samenwerking met
ULG

ULG