Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

VETURES III Verlijming van harde bekledingen op thermische isolatie: prestatiecriteria voor de selectie van materialen, de duurzaamheid van het systeem en gebruiksvoorschriften

Van
tot

Het in situ verlijmen van harde bekledingen (baksteenstrips, keramische tegels, natuur- of agglomeraatsteen) op buitenisolatie is een techniek die steeds meer interesse kent, zowel om technische als om esthetische redenen.

Dit project draagt bij tot de ontwikkeling van deze techniek door de kennis over de duurzaamheid uit te breiden, door een normatief kader uit te werken, die de specificaties voor de producten (selectiecriteria) en voor het systeem (hygrothermisch en mechanisch gedrag) verbindt, en tot slot door gebruiksvoorschriften en uitvoeringsaanbevelingen op te stellen.

Doelstellingen

Het doel van deze studie is om antwoorden en richtlijnen te geven over volgende specifieke thema’s:
1) Opstellen van evaluatieprocedure voor het afschuifgedrag van het systeem onder invloed van eigen gewicht, wind en thermische werking
2) Uitwerken van ontwerpcriteria in verband met bewegingsvoegen
3) Opstellen van specificaties voor de duurzaamheid van plintsystemen
4) Analyseren van de problematiek van kalkuitloging
5) Opvolging van case studies en schadegevallen

De betrokken NBN commissies zijn E88/89 (Thermisch isolatiematerialen), E125 (Metselwerk), E67 (Keramische tegels) en E246 (Natuursteen) en hun Belgische spiegelcommissies.

Resultaten en publicaties

De opgedane kennis tijdens de vorige fasen van de studie is in samenwerking met de werkgroep “ETICS met harde bekledingen” verwerkt in twee uitgebreide dossiers ‘ETICS met harde bekledingen’: 1) WTCB-Contact 2015/4.9 beschrijft de materiaalkeuze en de systeemprestaties. 2) WTCB-Dossier 2015/4.15 handelt over de uitvoeringsaanbevelingen voor deze systemen gericht op de gespecialiseerde aannemer.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN