Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

DRONES Drones als hulpinstrument op de werf

Van
tot

Er wordt wel eens gezegd, dat als morgen drones een zak cement kunnen optillen en verplaatsen, de bouwsector op z’n kop staat.

Hoe dicht staan we vandaag bij de drone als alledaagse bouwhelper? Het lijdt geen twijfel dat er wellicht een markt is voor een robot, in casu een drone, die verschillende taken op een werf op zich kan nemen. Het oppikken van (vergeten) gereedschap, het inschatten van workloads, het tillen van materialen die met een kraan naar een hogere verdieping moeten gebracht worden, het uitsparen van stellingenbouw en zo kan je nog wel even doorgaan.

 

Drones spelen vandaag evenwel al een grote rol in de bouwsector. Denk maar aan volumebepalingen, 3D-modellen maken van terreinen en gebouwen, inspecties op gebied van slijtage, isolatie, en noem maar op. Vandaar dat nieuwe en meer futuristische applicaties van drones daar wellicht sneller ingang zullen vinden en over een voldoende draagvlak kunnen beschikken om een verschil te maken op de werf. Een inzicht verwerven in de kennis van bepaalde sectorspecifieke noden, technische mogelijkhede/beperkingen en het draagvlak voor peilen voor een dergelijke drone zijn daarna het meest aan de orde in de bouwsector.

Doelstellingen

Omdat we wellicht heel wat concrete toepassingen voor drones kunnen bedenken in de bouw, is het belangrijk om deze te toetsen aan een zekere haalbaarheid en noodzaak. Heeft de concrete toepassing een meerwaarde voor de werfprocessen? Kan de huidige technologie tegemoet komen aan wat er verwacht wordt? Weegt de investering in een dergelijke werfdrone op tegen de (vemoedelijk) verhoogde efficiëntie? Allemaal vragen die in een doorgedreven haalbaarheidsstudie aan bod moeten komen, ten einde te weten of investeringen in een dergelijke drone de bouwsector en hun werfmanagement op een hoger niveau kunnen tillen. Deze kennisinzichten zullen de bouwsector in staat stellen hun werfgerelateerde processen te optimaliseren al dan niet door het gebruik van drones in de bestaande workflows

https:

Contacteer ons

Niki Cauberg
Samuel Dubois
Michael de Bouw

02 716 42 11 Stuur ons een e-mail Kantoren
Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

  1. Onderzoeksprojecten
  2. DRONES