Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

UITZICHT II Uitzicht van afwerkingsmaterialen: classificatie, meetmethode en kleuraanvaardingscriteria

Van
tot

De studie beoogde het aanvullen en harmoniseren van meetmethoden voor het uitzicht van afwerkingsmaterialen en het vastleggen van aanvaardingscriteria voor kleurverschillen aan de hand van psychovisuele testen.

Doelstellingen

Het project streefde naar de volgende doelstellingen met het oog op de ontwikkeling van een gestandaardiseerde methode voor de beoordeling van het uitzicht van:
- Het ontwikkelen van een objectieve referentiemethode ter bepaling van klassen naargelang de heterogeniteit van een materiaal.
- Het opstellen van aanbevelingen voor het plaatsen van een intern heterogeen materiaal ter verwezenlijking van een esthetisch verantwoord uitzicht met een zekere graad van homogeniteit.
- Het uitwerken van de psychovisuele referentietest om per bouwmateriaal de kleurverschilcriteria te bepalen die een reflectie zijn van de effectieve menselijke waarneming van het oog.

Resultaten en publicaties

Voor verschillende afwerkingsmaterialen werd in functie van de grootte en de heterogeniteit een objectieve meetmethode aan de hand van een kleurmeter opgesteld. Er kon een procedure voor een psychovisuele referentietest worden vastgelegd om het uitzicht van een afwerkingsmateriaal te evalueren en kleurverschilcriteria voor dat materiaal vast te leggen. Ook de invloed van verscheidende parameters op de psychovisuele testen, zoals proefstukgrootte, werd bepaald. Aan de hand van digitale simulaties kon de saliëntie bij de beoordeling van het uitzicht bestudeerd worden.
In het kader van de studie werd een artikel in het WTCB-Contact nr. 44 (4-2014) ('Kleurmetingen op afwerkingsmaterialen') geschreven. Hierover werd ook een presentatie gegeven die nog meer achtergrondinformatie verschaft.

Presentatie : Kleurmetingen

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CoRi KU Leuven ULG

CoRi, KU Leuven, ULG