Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

BEKLEDING VOOR DEKVLOEREN Plaatsing van elastische vloerbekledingen: vochtbeheersing bij dekvloeren

Van
tot

Bij schadegevallen met vloerbekledingen wordt het restvocht van de ondergrond op basis van cement (dekvloer of beton) vaak als bepalende factor vermeld. Meer dan 13% van de technische adviezen die het WTCB in 2016 opstelde, betrof immers problemen met elastische vloerbekledingen die te maken hadden met het vochtgehalte. Aannemers kijken echter tegen steeds kortere uitvoeringstermijnen aan. Het ogenblik waarop het vochtgehalte een aanvaardbaar niveau bereikt voor de plaatsing, zorgt in het bijzonder bij nieuwbouw en zelfs bij renovaties met nieuwe ondergronden voor problemen.

De huidige norm NBN EN 13813 legt de mechanische eisen voor dekvloeren vast, maar schrijft momenteel geen eisen voor waarmee men het watergehalte in dekvloeren kan beperken en hun droogsnelheid kan verhogen.

Bovendien moet men rekening houden met de evoluties die de voorbije jaren plaatsvonden: nieuwe toeslagstoffen en bindmiddelen voor een sneldrogende dekvloer, het gebruik in dekvloeren van zand van gerecycleerd beton, de ontwikkeling van vloeibare vochtschermen, enz. De normen betreffende dekvloeren en toeslagstoffen zouden rekening moeten houden met deze evoluties.

Doelstellingen

Dit onderzoek baseert zich op de volgende specifieke doelstellingen:
- de opstelling van eisen inzake de samenstelling en de prestaties van dekvloeren waarmee het vochtgehalte beperkt kan worden
- de bepaling van prestatie-eisen voor nieuwe toeslagstoffen voor sneldrogende dekvloeren
- de beoordeling van de doeltreffendheid van vloeibare vochtschermen en de bepaling van de minimumeisen voor deze producten
- de bepaling van criteria voor het toegestane vochtgehalte bij de plaatsing van elastische vloerbekledingen

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN