Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

BEKLEDING VOOR DEKVLOEREN Plaatsing van elastische vloerbekledingen: vochtbeheersing bij dekvloeren

Van
tot

Doelstellingen

Dit onderzoek baseert zich op de volgende specifieke doelstellingen:
- de opstelling van eisen inzake de samenstelling en de prestaties van dekvloeren waarmee het vochtgehalte beperkt kan worden
- de bepaling van prestatie-eisen voor nieuwe toeslagstoffen voor sneldrogende dekvloeren
- de beoordeling van de doeltreffendheid van vloeibare vochtschermen en de bepaling van de minimumeisen voor deze producten
- de bepaling van criteria voor het toegestane vochtgehalte bij de plaatsing van elastische vloerbekledingen

Resultaten en publicaties

Dit project concentreert zich op drie hoofdtaken.

De eerste taak betreft de invloed van de samenstelling van de dekvloer op zijn initiële watergehalte en zijn droogsnelheid. Er werden verschillende zandsoorten (qua korrelgrootte en vorm), maar ook droogtijdversnellers, speciale bindmiddelen en lichte granulaten in een referentiemengsel getest en hun impact op de intrinsieke eigenschappen (watergehalte, consistentie) en mechanische eigenschappen (druk- en buigsterkte, bindingsterkte, krimp) van de verse en geharde dekvloeren werd bestudeerd. De droging van de verkregen dekvloer in verschillende nabehandelingsomstandigheden werd ook opgevolgd.


Voor de tweede taak werden de prestaties van vloeibare vochtschermen geëvalueerd, met als basis de norm NBN EN 1504-2. 


Voor het opmeten van de druk die zich onder de gelijmde vloerbekleding ontwikkelt en het bepalen van vochtcriteria voor de ondergrond (taak 3) werd er een specifieke proefpost ontwikkeld. Hierdoor zal men continu de vochtigheidsgraad van de dekvloer kunnen volgen en dit gegeven kunnen linken met de druk die zich ontwikkelt tussen de dekvloer en de bekleding

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. BEKLEDING VOOR DEKVLOEREN