Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

MMCI Productiestudie van houten sandwichpanelen voor het isoleren van houtbouw en het opwaarderen van weinig gebruikte inheemse houtsoorten – MMCI-systeem (Murs Multi Couches Isolés)

Van 01.11.2012
tot 31.10.2014

Om aan de toenemende vraag aan houtbouw te voldoen, heeft een onderneming een nieuw bouwsysteem in hoogwaardige genagelde panelen (MMCI systeem (Murs Multi Couches Isolés)) op basis van inheemse houtsoorten, ontwikkeld.

Het WTCB werkt mee aan de optimalisatie van dit nieuwe systeem.

Resultaten en publicaties

Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt zowel de plaat als de volledige door de onderneming ontwikkelde wand verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Door het uitvoeren van thermische, akoestische, mechanische en luchtdichtheidsproeven kon de karakterisatie van het oorspronkelijke product uitgevoerd en vooral geoptimaliseerd worden. Er is met deze aanzienlijke verbeteringen rekening gehouden bij de productie van de elementen: het bijkomende luchtdichtheidsscherm, de verbinding uit kurk, het toevoegen van een Sint-Andrieskruis aan de plaat, ... .

Dankzij het onderzoek kon bovendien de klemtoon gelegd worden op de punten waarmee rekening gehouden dient te worden bij de verwerking van geprefabriceerde elementen op de bouwplaats, in het bijzonder inzake verbindingen tussen elementen en de noodzaak om ervoor te zorgen dat de akoestische prestaties en de luchtdichtheidsprestaties ten alle tijden gewaarborgd blijven.

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06